Нове процесуальне життя. КПК

Огляд змін у кримінальному процесі у зв’язку із початком роботи Верховного Суду і набранням чинності Законом України від 03.10.17 №2147-VIII “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”.

Раніше ми вже повідомляли, що 07 грудня 2017 року Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування” від 16.11.2017 № 2213-VIII. Натомість вже 15 грудня Кримінальний процесуальний кодекс України зазнав чергових змін.

Поряд з новими редакціями адміністративного, господарського та цивільного кодексів ризикували залишитись майже непомітними зміни, які були внесені тим самим законом до основного закону, що регулює порядок розслідування злочинів та притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Більшість змін має косметичний характер, що пов’язаний з передачею прав касаційної інстанції новоствореному Верховному суду та ліквідацією Вищого спеціалізованого суду.

Дещо змінився порядок здійснення кримінального провадження в судах. Так, у визначених кодексом випадках кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється судовою палатою Касаційного кримінального суду (палатою), об’єднаною палатою Касаційного кримінального суду (об’єднаною палатою) або Великою Палатою Верховного Суду (Великою Палатою).

Виключено можливість судів першої та апеляційної інстанцій відступати від правових позицій Верховного суду. Таким право наділений виключно Верховний суд. Саме бажання відступити від сталої практики є підставою для передачі кримінального провадження на розгляд об’єднаної палати та Великої Палати Верховного Суду. Питання про передачу кримінального провадження на розгляд об’єднаній палаті або Великій Палаті Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

Було виключено з Кодексу згадку про автоматизовану систему документообігу суду. Відтепер у судах має функціонувати єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, проте коли це відбудеться не зрозуміло. Перехідні положення всіх нових кодексів та самого закону мають купу рекомендацій та доручень спрямованих на запровадження цієї системи.

Ця система має забезпечити об’єктивний розподіл справ між суддями, визначення присяжних, доступ до матеріалів судових справ, реєстрації всієї кореспонденції та участь в режимі відеоконференції. Вводиться обов’язковість реєстрації офіційних електронних адрес в цій системі адвокатами, нотаріусами, приватними виконавцями, судовими експертами, державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державного та комунального секторів економіки.

За новим правилом, якщо справа підлягає колегіальному розгляду, єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система визначає тільки суддю-доповідача, решта суддів – це члени постійної колегії до якої входить визначений за допомогою комп’ютера суддя-доповідач. Постійні колегії визначається зборами суддів відповідного суду строком на один рік. Раніше весь склад суду визначався за допомогою автоматичного розподілу.

Дещо було змінено зміст поняття “нововиявлених обставин”. Відокремився новий вид який отримав назву “виключних обставин”. До останніх належать:

  1. встановлена Конституційним Судом України неконституційність, конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи;
  2. встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;
  3. встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

Порядок розгляду заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами є тотожним раніше існуючому порядку перегляду рішень за нововиявленими обставинами.

Цікаво, що цим же законом було суттєво відредаговано деякі важливі норми щодо основних положень кримінального провадження. Проте ці зміни набудуть чинності через три місяці.

Дещо було конкретизовано питання територіальної підсудності клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді. Жодних сумнівів – клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа, бодай де б фактично не знаходився підрозділ такого органу.

Багато в ЗМІ говорили про питання строків досудового розслідування.

Тепер досудове розслідування має бути закінчено з дотриманням таких двох умов:

 • з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру минуло не більше 6 місяців для кримінальних проступків, 12 – злочинів невеликої та середньої тяжкості, 18 місяців для тяжких та особливо тяжких;
 • з моменту повідомлення особі про підозру – не більше місяця для проступків, два для злочинів.

На щастя, було вирішено питання, що робити з провадженнями, де підозрюваних за рік так і не знайшли. Так, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк до двох місяців для кримінальних проступків, 6 місяців для злочинів невеликої та середньої тяжкості, 12 місяців для тяжких чи особливо тяжких злочинів. Так само підлягає продовженню строк досудового розслідування, якщо було пред’явлено особі підозру. Щодо кримінальних проступків таким правом наділений районний або прирівняний до нього прокурор. Стосовно злочинів:

 • до трьох місяців – керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
 • до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
 • до дванадцяти місяців – слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як видно після набуття чинності цією редакцією досудове розслідування продовжується прокурором або слідчим суддею. При цьому в КПК зараз дві статті з однаковим номером 297-1 в Главі 24 та 24-1.

Суттєвих змін зазнав порядок проведення обшуку. Слідчий або прокурор мають зазначати в клопотанні на проведення обшуку індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб яких планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Раніше КПК мав вимогу про зазначення речей, документів або осіб, яких планується відшукати без необхідності обґрунтування причини їх відшукування. Така норма дозволяла вилучати майно, яке взагалі не мало жодного відношення до кримінального правопорушення, або проводити обшук в осіб з метою, відмінною від мети кримінального провадження.

Крім того, слідчий та прокурор не матимуть більше права повторно звертатись з тим самим клопотанням про проведення обшуку якщо у клопотанні не зазначені нові обставини.

Зазнає змін нещодавно введена норма, щодо права особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, користуватись допомогою адвоката на будь-якому етапі обшуку. Законодавці навіть не забули тоді вказати, що невиконання цієї вимоги тягне передбачену законом відповідальність.

Тепер КПК зобов’язує слідчого або прокурора допускати на місце проведення обшуку захисника чи адвоката незалежно від стадії цієї слідчої дії, що в одній статті повторюється аж два рази. Однак зникла згадка про відповідальність за порушення цього обов’язку. В принципі нічого суттєво не зміниться.

Обшук особи на її вимогу так само здійснюватиметься в присутності адвоката, який має прибути не пізніше ніж через три години.

Насамкінець, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Нижче наведено порівняння чинної та майбутньої редакції статті, що встановлює порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук.

 

Чинна редакція

Майбутня редакція

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, адвокат та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі.

6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном

7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

10. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Фактично новим став порядок залучення експерта. Експертиза проводиться виключно за дорученням слідчого судді або суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Слідчий та прокурор самостійно експертизи більше не призначатимуть!

Розширено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, за рахунок можливості оскарження повідомлення про підозру у зв’язку з порушенням строків закриття кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом.

 

Склад Верховного Суду. Інтерактивний Указ з досьє і чорними мітками

Публікуємо Указ Президента України від 10.11.2017, про призначення суддів Верховного Суду з інтерактивним посиланням на публічні дані, розміщені на інформаційному порталі Громадської ради доброчесності (ГРД) щодо кожного судді.

Для отримання детальної інформації щодо переможців конкурсу до Верховного Суду (декларації, досьє, відео співбесіди, кваліфікаційні бали, висновки, тощо)  перейдіть за посиланням на інформаційний портал ГРД.

Поміткою 👎 позначені судді, які мають в своєму досьє висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2017

Про призначення суддів Верховного Суду

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

 1. Призначити на посади суддів Верховного Суду:

у Касаційний адміністративний суд:

АНЦУПОВУ Тетяну Олександрівну,

БЕВЗЕНКА Володимира Михайловича,

БЕРНАЗЮКА Яна Олександровича,

БИВШЕВУ Людмилу Іванівну,

БІЛОУСА Олега Валерійовича,

БУЧИК Анну Юріївну,

ВАСИЛЬЄВУ Ірину Анатоліївну,

ГІМОНА Миколу Михайловича,

ГОНЧАРОВУ Ірину Анатоліївну,

ГРИЦІВА Михайла Івановича 👎,

ДАНИЛЕВИЧ Надію Андріївну,

ЖЕЛТОБРЮХ Ірину Леонтіївну,

ЗОЛОТНІКОВА Олександра Сергійовича 👎,

КНЯЗЄВА Всеволода Сергійовича,

КОВАЛЕНКО Наталію Володимирівну,

КРАВЧУКА Володимира Миколайовича,

МОРОЗ Ларису Леонтіївну 👎,

ОЛЕНДЕРА Ігоря Ярославовича,

ПАСІЧНИК Світлану Сергіївну 👎,

ПРОКОПЕНКА Олександра Борисовича 👎,

САПРИКІНУ Ірину Валентинівну 👎,

СМОКОВИЧА Михайла Івановича 👎,

СТАРОДУБА Олександра Павловича,

ХАНОВУ Раїсу Федорівну,

ХОХУЛЯКА В’ячеслава Віссаріоновича,

ШАРАПУ Василя Миколайовича,

ШИПУЛІНУ Тетяну Михайлівну,

ЮРЧЕНКО Валентину Петрівну 👎;

 

у Касаційний господарський суд:

БАКУЛІНУ Світлану Віталіївну 👎,

БАРАНЦЯ Олександра Миколайовича 👎,

БЕРДНІК Інну Станіславівну 👎,

БІЛОУСА Володимира Володимировича,

БУЛГАКОВУ Ірину Валеріївну,

ВРОНСЬКУ Ганну Олександрівну,

ДАНІШЕВСЬКУ Валентину Іванівну,

ДРОБОТОВУ Тетяну Борисівну 👎,

ЖУКОВА Сергія Вікторовича,

КАТЕРИНЧУК Лілію Йосипівну,

КІБЕНКО Олену Рувімівну,

КРАСНОВА Єгора Володимировича,

КУШНІРА Ігоря Віталійовича,

ЛЬВОВА Богдана Юрійовича 👎,

МАМАЛУЯ Олександра Олексійовича,

МАЧУЛЬСЬКОГО Григорія Миколайовича,

МІЩЕНКА Івана Сергійовича,

ПЄСКОВА В’ячеслава Геннадійовича,

ПІЛЬКОВА Костянтина Миколайовича,

ПОГРЕБНЯКА Володимира Яковлевича,

РОГАЧ Ларису Іванівну  👎,

СЕЛІВАНЕНКА Володимира Павловича,

СТРАТІЄНКО Людмилу Василівну 👎,

СТУДЕНЦЯ Володимира Івановича,

СУХОВОГО Валерія Григоровича,

ТКАЧА Ігоря Васильовича  👎 ,

ТКАЧЕНКО Ніну Григорівну,

УРКЕВИЧА Віталія Юрійовича,

ЧУМАКА Юрія Яковича;

 

у Касаційний кримінальний суд

АНТОНЮК Наталію Олегівну,

БІЛИК Наталію Володимирівну,

БРИТАНЧУКА Володимира Васильовича,

БУЩЕНКА Аркадія Петровича,

ГОЛУБИЦЬКОГО Станіслава Савелійовича 👎,

ГРИГОР’ЄВУ Ірину Вікторівну,

ЄМЦЯ Олександра Петровича,

КИШАКЕВИЧА Лева Юрійовича,

КОРОЛЯ Володимира Володимировича,

КРАВЧЕНКА Станіслава Івановича 👎,

ЛАГНЮКА Миколу Михайловича,

ЛОБОЙКА Леоніда Миколайовича,

МАЗУРА Миколу Вікторовича,

МАКАРОВЕЦЬ Аллу Миколаївну,

МАРИНИЧА В’ячеслава Карповича,

МАРЧУК Наталію Олегівну,

МАРЧУКА Олександра Петровича,

МАТІЄК Тетяну Василівну,

МОГИЛЬНОГО Олега Павловича,

НАСТАВНОГО Вячеслава Володимировича  👎,

ОГУРЕЦЬКОГО Василя Петровича,

ОСТАПУКА Віктора Івановича ,

СТЕФАНІВ Надію Степанівну,

СТОРОЖЕНКА Сергія Олександровича,

ШЕВЧЕНКО Тетяну Валентинівну  👎,

ЩЕПОТКІНУ Валентину Володимирівну,

ЯКОВЛЄВУ Світлану Володимирівну,

ЯНОВСЬКУ Олександру Григорівну;

 

у Касаційний цивільний суд:

АНТОНЕНКО Наталію Олександрівну 👎,

БІЛОКОНЬ Олену Валеріївну,

ВИСОЦЬКУ Валентину Степанівну,

ГУДИМУ Дмитра Анатолійовича,

ГУЛЬКА Бориса Івановича,

ЖУРАВЕЛЬ Валентину Іванівну,

КАРПЕНКО Світлану Олексіївну,

КОРОТУНА Вадима Михайловича,

КРАТА Василя Івановича,

КУЗНЄЦОВА Віктора Олексійовича,

КУРИЛО Валентину Панасівну,

ЛЕСЬКО Аллу Олексіївну  👎 ,

ЛУСПЕНИКА Дмитра Дмитровича ,

ЛЯЩЕНКО Наталію Павлівну 👎,

МАРТЄВА Сергія Юрійовича,

ОЛІЙНИК Аллу Сергіївну,

ПРОРОКА Віктора Васильовича,

СИНЕЛЬНИКОВА Євгена Володимировича,

СИТНІК Олену Миколаївну,

СТРІЛЬЧУКА Віктора Андрійовича,

СТУПАК Ольгу В’ячеславівну  👎,

ТКАЧУКА Олега Степановича,

УСИКА Григорія Івановича,

ФАЛОВСЬКУ Ірину Миколаївну,

ХОПТУ Сергія Федоровича,

ЧЕРВИНСЬКУ Марину Євгенівну 👎,

ЧЕРНЯК Юлію Валеріївну,

ШТЕЛИК Світлану Павлівну

Президент України П.ПОРОШЕНКО

10 листопада 2017 року
Список кандидатів на посади суддів Верховного Суду

Громадська рада доброчесності оприлюднила остаточний список кандидатів на посади суддів Верховного Суду України, які допущені до участі в конкурсі Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і закликає громадськість повідомляти інформацію про цих кандидатів.

Приведений список не є офіційним оголошенням, а сайт нашої компанії використовується як тимчасовий майданчик для розташування списків.

Просимо всіх читачів поставити відмітку «Подобається» офіційній сторінці Громадської ради доброчесності в Facebook та при копіюванні таблиці посилатися на неї.

Написати про кандидата в Громадську раду доброчесності  можна на її офіційному сайті.

Всі кандидати за алфавітом

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботиОбласть
1Абрамов Петро СтаніславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Полтавської областіПолтавська область
2Агафонов Сергій АнатолійовичКасаційний кримінальний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києвам.Київ
3Азевич Володимир БроніславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
4Акулова Ніна ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддя у відставціВищий господарський суд Україним.Київ
5Алейніков Григорій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Запорізької областіЗапорізька область
6Алєєва Інна ВячеславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
7Алєйніков Володимир ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяЦентральний районний суд міста МиколаєваМиколаївська область
8Аліменко Володимир ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
9Антоненко Наталія ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
10Антонюк Наталія ОлегівнаКасаційний кримінальний суднауковецьЛьвівський державний університет імені І.ФранкаЛьвівська область
11Антонюк Олександр АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяЖовтневий районний суд міста ДніпропетровськаДніпропетровська область
12Антоняк Тарас МихайловичКасаційний цивільний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
13Анцупова Тетяна ОлександрівнаКасаційний адміністративний суднауковецьМіжнародний гуманітарний університетОдеська область
14Афанасьєв Вадим ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяПервомайський міськрайонний суд Харківської областіХарківська область
15Афанасьєва Мар'яна ВолодимирівнаКасаційний адміністративний суднауковецьНаціональний університет "Одеська юридична академія"Одеська область
16Бабенко Костянтин АнатолійовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
17Бабкова Тетяна ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяФрунзенський районний суд міста ХарковаХарківська область
18Багрова Анжеліка ГеннадіївнаКасаційний цивільний судсуддяНікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
19Бакалінська Ольга ОлегівнаКасаційний господарський суднауковецьКиївський національний торговельно-економічний університетм.Київ
20Бакуліна Світлана ВіталіївнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
21Балац Сергій ВалерійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києвам.Київ
22Бандура Іван СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяСвятошинський районний суд міста Києвам.Київ
23Баранець Олександр МиколайовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
24Барицька Тетяна ЛуківнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
25Батрин Олеся ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяПечерський районний суд міста Києвам.Київ
26Бащенко Сергій МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяСоснівський районний суд міста ЧеркасиЧеркаська область
27Бевзенко Володимир МихайловичКасаційний адміністративний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
28Белах Андрій ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
29Берднік Інна ВолодимирівнаКасаційний кримінальний суднауковецьЧернігівський національний технологічний університетЧернігівська область
30Берднік Інна СтаніславівнаКасаційний господарський судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
31Бережний Сергій ДмитровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Хмельницької областіХмельницька область
32Березень Юрій ВалентиновичКасаційний цивільний судсуддяСарненський районний суд Рівненської областіРівненська область
33Березовський Андрій АндрійовичКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональний університет "Одеська юридична академія"Одеська область
34Берназюк Ян ОлександровичКасаційний адміністративний суднауковецьКиївський національний торговельно-економічний університетм.Київ
35Бершов Геннадій ЄвгеновичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
36Бех Микола ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
37Биба Юрій ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Черкаської областіЧеркаська область
38Бившева Людмила ІванівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
39Биркович Олександр ІвановичКасаційний адміністративний суднауковецьУжгородський національний університетЗакарпатська область
40Білецька Людмила МиколаївнаКасаційний господарський судсуддяДніпропетровський апеляційний господарський судДніпропетровська область
41Білик Наталія ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяЛітинський районний суд Вінницької областіВінницька область
42Білоконь Олена ВалеріївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
43Білосевич Галина СтепанівнаКасаційний кримінальний судсуддяКременецький районний суд Тернопільської областіТернопільська область
44Білоус Володимир ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Вінницької областіВінницька область
45Білоус Олег ВалерійовичКасаційний адміністративний судсуддяВінницький апеляційний адміністративний судВінницька область
46Блащук Тетяна ВолодимирівнаКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний університет "Острозька академія"Рівненська область
47Боброва Ірина ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
48Богачук Ярослав ОлександровичКасаційний цивільний судадвокатРівненська область
49Бойко Володимир ПетровичКасаційний кримінальний суднауковецьЛьвівський державний університет імені І.ФранкаЛьвівська область
50Бойко Сергій СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяПолтавський окружний адміністративний судПолтавська область
51Бойчук Ігор ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
52Бондар Володимир БорисовичКасаційний кримінальний судадвокатКаховський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомогиХерсонська область
53Бондар Сергій ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
54Бондаренко Сергій ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Черкаської областіЧеркаська область
55Бондарчук Олег ВолодимировичКасаційний господарський судадвокатАпарат Верховної Ради України, Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
56Бонюк Олексій ПетровичКасаційний кримінальний судадвокатАдвокатське об'єднання "Бонюк і партнери"м.Київ
57Борисюк Інна ЕдуардівнаКасаційний цивільний судсуддяВінницький міський суд Віницької областіВінницька область
58Борисюк Роман МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Житомирської областіЖитомирська область
59Борков Сергій ПрокоповичКасаційний цивільний судадвокатТОВ "Юридична фірма "Бонум"м.Київ
60Бородій Василь МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяПодільський районний суд міста Києвам.Київ
61Бородійчук Ольга ІгорівнаКасаційний кримінальний судсуддяБродівський районний суд Львівської областіЛьвівська область
62Бородовський Станіслав ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
63Борщов Ігор ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяКиївський районний суд міста ОдесиОдеська область
64Братасюк Віктор МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяТернопільський міськрайонний суд Тернопільської областіТернопільська область
65Братель Олександр ГригоровичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональна академія внутрішніх справм.Київ
66Брегей Роман ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяКіровоградський окружний адміністративний судКіровоградська область
67Бринцев Олексій ВасильовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
68Британчук Володимир ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
69Букіна Олена МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києвам.Київ
70Булгакова Ірина ВалеріївнаКасаційний господарський суднауковецьІнститут управління, технологій і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачногом.Київ
71Булейко Ольга ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Запорізької областіЗапорізька область
72Бурда Петро ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяПетропавлівський районний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
73Буришин Віталій ВасильовичКасаційний цивільний судадвокатЗакарпатська область
74Бурлака Ірина ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
75Бутирський Андрій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Чернівецької областіЧернівецька область
76Буханевич Олександр МиколайовичКасаційний адміністративний суднауковець/адвокатХмельницький університет управління та права, Індивідуальна адвокатська діяльністьЖитомирська область
77Бучик Анна ЮріївнаКасаційний адміністративний судсуддяЖитомирський апеляційний адміністративний судЖитомирська область
78Бучинська Галина БогданівнаКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський судРівненська область
79Бущенко Аркадій ПетровичКасаційний кримінальний судадвокатГромадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
80Вавренюк Людмила СтаніславівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Кіровоградської областіКіровоградська область
81Вапнярчук В'ячеслав ВіталійовичКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональна юридична академія імені Ярослава МудрогоХарківська область
82Варениця Василь СтепановичКасаційний цивільний судсуддя у відставціЯворівський районний суд Львівської областіЛьвівська область
83Василаш Василь МихайловичКасаційний кримінальний суднауковець/адвокатЛьвівський національний університет імені Івана Франка, Адвокатське об'єднання "Лемеха та партнери"Львівська область
84Васильєв Олександр ПавловичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
85Васильєва Ірина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний судДонецька область
86Васильченко Віталій ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяКам'янсько-Дніпровського районного суду Запорізької областіЗапорізька область
87Васьковський Олег ВікторовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Закарпатської областіЗакарпатська область
88Венедіктова Ірина ВалентинівнаКасаційний цивільний суднауковецьХарківський національний університет імені В.Н. КаразінаХарківська область
89Вербова Ірина МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
90Верланов Сергій МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
91Верховець Анатолій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
92Винар Любомир ВікторовичКасаційний господарський судсуддяОлевський районний суд Житомирської областіЖитомирська область
93Висоцька Валентина СтепанівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
94Вільгушинський Михайло ЙосиповичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
95Вінгаль Валентина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
96Владимиренко Світлана ВячеславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
97Власов Юрій ЛеонідовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
98Вовк Павло ВячеславовичКасаційний адміністративний судсуддяОкружний адміністративний суд міста Києвам.Київ
99Волков Олександр ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
100Волкова Олена ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяЮжноукраїнський міський суд Миколаївської областіМиколаївська область
101Волошин Сергій ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяШевченківський районний суд міста ЧернівціЧернівецька область
102Волошко Сергій ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Херсонської областіХерсонська область
103Воронов Ігор ОлександровичКасаційний кримінальний суднауковецьОдеський державний університет внутрішніх справОдеська область
104Вронська Ганна ОлександрівнаКасаційний господарський судадвокатм.Київ
105Вус Світлана МихайлівнаКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
106Галин Володимир ПетровичКасаційний цивільний судсуддяСамбірський міськрайонний суд Львівської областіЛьвівська область
107Галій Степан ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяКиївський районний суд міста ОдесиОдеська область
108Ганечко Олена МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
109Ганзенко Олександр ОлександровичКасаційний адміністративний суднауковецьЗапорізький національний університетЗапорізька область
110Гапонов Андрій В`ячеславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
111Гапончук Віктор ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
112Гаращенко Дмитро РуслановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
113Гарбуз Ольга АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяНовоукраїнський районний суд Кіровоградської областіКіровоградська область
114Гарський Олександр ВячеславовичКасаційний кримінальний судсуддяМалиновський районний суд міста ОдесиОдеська область
115Гетманцев Данило ОлександровичКасаційний адміністративний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
116Гетьманенко Алла ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяГлухівський міськрайонний суд Сумської областіСумська область
117Гімон Микола МихайловичКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський апеляційний адміністративний судДніпропетровська область
118Головко Олексій ІгоровичКасаційний господарський судадвокатм.Київ
119Головчук Світлана ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
120Голосій Ростислав АнатолійовичКасаційний кримінальний судадвокатЧеркаська область
121Голубицький Станіслав СавелійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Львівської областіЛьвівська область
122Голяшкін Олег ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
123Гончаров Валентин ВікторовичКасаційний цивільний судадвокатЗакарпатська область
124Гончарова Ірина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський окружний адміністративний судДніпропетровська область
125Городиський Сергій СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Житомирської областіЖитомирська область
126Горох Олексій ПетровичКасаційний кримінальний суднауковець/адвокатНаціональний університет "Києво-Могилянська академія", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
127Грек Борис МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
128Григор’єва Ірина ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
129Гридасов Юрій ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Херсонської областіХерсонська область
130Гримич Майя КостянтинівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
131Гринюк Володимир ОлексійовичКасаційний кримінальний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
132Гриців Михайло ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
133Гришин Геннадій АнатолійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
134Гришина Юлія МиколаївнаКасаційний цивільний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
135Грищенко Денис СергійовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль",Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
136Грідіна Наталія ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Одеської областіОдеська область
137Губенко Надія МихайлівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
138Гудим Любомир ЯрославовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
139Гудима Дмитро АнатолійовичКасаційний цивільний суднауковець/адвокатЛьвівський національний університет імені Івана Франка,Індивідуальна адвокатська діяльністьЛьвівська область
140Гузела Михайло ВасильовичКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональний університет "Львівська політехніка"Львівська область
141Гуйван Петро ДмитровичКасаційний цивільний суднауковецьПолтавський інститут бізнесу приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"м.Київ
142Гулейков Ігор ЮрійовичКасаційний цивільний судадвокатПАТ "Сбербанк"м.Київ
143Гулько Борис ІвановичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
144Гумега Оксана ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києвам.Київ
145Гумен Володимир МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяПрилуцький міськрайонний суд Чернігівської областіЧернігівська область
146Гуменюк Аліна ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяШевченківський районний суд міста Києвам.Київ
147Гуменюк Василь ІвановичКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
148Гурба Михайло ВасильовичКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське об'єднання "Адвокатська компанія "Якименко та Партнери"Вінницька область
149Давиденко Едуард ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Полтавської областіПолтавська область
150Давній Віталій ПилиповичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької областіЧернівецька область
151Данилевич Надія АндріївнаКасаційний адміністративний судсуддяТернопільський окружний адміністративний судТернопільська область
152Данилова Мальвіна ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
153Данішевська Валентина ІванівнаКасаційний господарський судадвокатБлагодійна організація "Центр комерційного права", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
154Данко Віктор ЙосиповичКасаційний цивільний судсуддяУжгородський міськрайонний суд Закарпатської областіЗакарпатська область
155Дембовський Сергій ГеоргійовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
156Демидова Алла МаркіянівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
157Демидюк Ольга БорисівнаКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське обєднання "Адвокатська фірма "Петро Бойко та Партнери"м.Київ
158Демченко Микола ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської областіСумська область
159Демяносов Олександр ВласовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
160Демянчук Юрій ГригоровичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський судРівненська область
161Джуга Сергій ДийнешовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської областіЗакарпатська область
162Дзюба Юрій ПавловичКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
163Дзярук Михайло ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Запорізької областіЗапорізька область
164Дідиченко Марина АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
165Дмитриченко Олена ОлександрівнаКасаційний цивільний судадвокатПолтавська область
166Довжанин Михайло МихайловичКасаційний цивільний судсуддяХустський районний суд Закарпатської областіЗакарпатська область
167Докійчук Костянтин ЛеонтійовичКасаційний кримінальний судадвокатм.Київ
168Домусчі Степан ДмитровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
169Дрішлюк Володимир ІгоровичКасаційний цивільний суднауковецьОдеський державний університет внутрішніх справОдеська область
170Дроботова Тетяна БорисівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
171Дружинін Костянтин МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяКрасногвардійський районний суд міста ДніпропетровськаДніпропетровська область
172Дужич Сергій ПорфирійовичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський судРівненська область
173Дуковська Таміла МиколаївнаКасаційний цивільний судадвокатКіровоградська область
174Дундар Ірина ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
175Дьоміна Ольга ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
176Дядечко Іван ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКрюківський районний суд міста Кременчука Полтавської областіПолтавська область
177Євграфова Єлизавета ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
178Євдокімова Олена ПавлівнаКасаційний кримінальний судсуддяШосткинський міськрайонний суд Сумської областіСумська область
179Євстафієв Олександр КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
180Євстігнєєв Андрій СергійовичКасаційний господарський суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
181Євтушенко Олена ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
182Єленіна Жанна МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справм.Київ
183Єлфімов Олександр ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
184Ємельянов Артур СтаніславовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
185Ємельянчик Сергій ОлександровичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
186Ємець Анатолій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
187Ємець Леонід ОлександровичКасаційний адміністративний суднауковецьВерховна Рада Україним.Київ
188Ємець Олександр ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
189Єрьомін Анатолій ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
190Жайворонок Тетяна ЄвгенівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
191Жданова Валентина СергіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
192Желтобрюх Ірина ЛеонтіївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
193Жигалкін Іван ПавловичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
194Жигилій Сергій ПавловичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
195Жук Андрій ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяТернопільський окружний адміністративний судТернопільська область
196Жуков Сергій ВікторовичКасаційний господарський суднауковецьДніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, АО "Нексум"Дніпропетровська область
197Журавель Валентина ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
198Заболотний Валерій МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
199Загородній Анатолій ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
200Загреба Андрій ВіталійовичКасаційний кримінальний судсуддяЛенінський районний суд міста КіровоградаКіровоградська область
201Задорожна Лариса ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяТеплицький районний суд Вінницької областіВінницька область
202Заїка Микола МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
203Зайцев Василь ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
204Закропивний Олександр ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
205Зарицька Галина ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддя у відставціАпеляційний суд Житомирської областіЖитомирська область
206Заруба Петро ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяДарницький районний суд міста Києвам.Київ
207Затолочний Віталій СеменовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
208Здрилюк Оксана ІгорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
209Земко Алла МихайлівнаКасаційний цивільний суднауковецьЛуцький національний технічний університетВолинська область
210Земляна Галина ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
211Зіміна Вероніка БорисівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
212Золотніков Олександр СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
213Зубар Валентин ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справм.Київ
214Іваненко Юлія ГеннадіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
215Іваненко Яна ЛеонідівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
216Іванова Лариса БроніславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
217Іванський Андрій ЙосиповичКасаційний адміністративний суднауковецьГоловне територіальне управління юстиції в Одеській областіОдеська область
218Івашків Василь МихайловичКасаційний кримінальний судадвокатФілія "Долина шляхбуд" ТДВ Загалшляхбуд,Івано-Франківська область
219Ігнатенко Вадим МиколайовичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
220Ігнатенко Володимир ВасильовичКасаційний господарський суднауковець/адвокатКіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Індивідуальна адвокатська діяльністьКіровоградська область
221Ільїн Олег ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський судХарківська область
222Іоннікова Ірина АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
223Ісаєнко Юлія АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
224Іщенко Валерій МиколайовичКасаційний кримінальний судадвокатХарківська область
225Каблак Петро ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської областіЛьвівська область
226Кадєтова Олена ВеніамінівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
227Калашнікова Олена ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
228Калініч Наталія ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
229Калініченко Наталія ВадимівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
230Калужна Оксана МихайлівнаКасаційний кримінальний суднауковецьЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаЛьвівська область
231Каралюс Володимир МаріяновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
232Караченцев Ігор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський районний суд Харківської областіХарківська область
233Карпенко Світлана ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
234Карплюк Олег ІвановичКасаційний цивільний судсуддяХмельницький міськрайонний суд Хмельницької областіХмельницька область
235Карпук Алла КостянтинівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
236Карпушова Олена ВіталіївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
237Картере Валерій ІвановичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
238Катеринчук Лілія ЙосипівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
239Католікян Михайло ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяКіровський районний суд міста ДніпропетровськаДніпропетровська область
240Кафідова Олена ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
241Квасневська Наталя ДмитрівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
242Квятковський Анатолій СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської областіРівненська область
243Кемінь Михайло ПантелеймоновичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської областіЗакарпатська область
244Кириченко Галина ВолодимирівнаКасаційний цивільний судадвокатПолтавська область
245Кисельов Вадим КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяСуворовський районний суд міста ОдесиОдеська область
246Киця Світлана ІларіонівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
247Кишакевич Лев ЮрійовичКасаційний кримінальний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
248Кібенко Олена РувімівнаКасаційний господарський суднауковецьХарківський національний університет імені В.Н. КаразінаХарківська область
249Кізлова Олена СергіївнаКасаційний господарський суднауковецьМіжнародний гуманітарний університетОдеська область
250Кізюн Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києвам.Київ
251Клепка Людмила ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяДимитровський міський суд Донецької областіДонецька область
252Клюба Василь ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяГалицький районний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
253Книженко Світлана ОлександрівнаКасаційний кримінальний суднауковецьХарківський національний університет внутрішніх справХарківська область
254Книш Сергій ВолодимировичКасаційний господарський суднауковець/адвокатРівненський інститут Київського університету права Національної академії України, Індивідуальна адвокатська діяльністьРівненська область
255Князєв Всеволод СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяМиколаївський окружний адміністративний судМиколаївська область
256Кобзій Борис ІвановичКасаційний цивільний судсуддя у відставціКрюківський районний суд м.КременчукаПолтавська область
257Коваленко Володимир МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
258Коваленко Наталія ВолодимирівнаКасаційний адміністративний суднауковецьУніверситет митної справи та фінансівДніпропетровська область
259Коваленко Наталя МиколаївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Кіровоградської областіКіровоградська область
260Ковальська Віра ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
261Ковальчук Лариса ВасилівнаКасаційний кримінальний судсуддяВінницький міський суд Вінницької областіВінницька область
262Ковальчук Олександр ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
263Ковальчук Сергій ЯкимовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціГайворонський районний суд Кіровоградської областіКіровоградська область
264Ковтуненко Віталій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської областіВолинська область
265Ковтунович Микола ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКузнецовський міський суд Рівненської областіРівненська область
266Ковтюк Єлизавета ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
267Козир Тетяна ПавлівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
268Козловська Людмила ВолодимирівнаКасаційний цивільний суднауковецьВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
269Колісниченко Андрій ГригоровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Херсонської областіХерсонська область
270Коліуш Олег ЛеонідовичКасаційний кримінальний судсуддяАвтозаводський районний суд міста Кременчука Полтаської областіПолтавська область
271Колодійчук Віктор МиколайовичКасаційний цивільний судсуддя у відставціВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
272Коломис Вікторія ВікторівнаКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський судРівненська область
273Колос Сергій СтепановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
274Колотило Онуфрій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької областіЧернівецька область
275Кондратішина Вікторія ВікторівнаКасаційний кримінальний суднауковецьСхідноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиВолинська область
276Кониченко Олег МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяДонецький окружний адміністративний судДонецька область
277Коновалова Вікторія АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
278Кононова Ольга ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
279Константий Олександр ВолодимировичКасаційний адміністративний суднауковецьВерховний Суд Україним.Київ
280Конюшко Костянтин ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд Україним.Київ
281Копаничук Світлана ГригорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
282Корнєєва Інесса ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяКрасноармійський міськрайонний суд Донецької областіДонецька область
283Корнілова Жанна ОлександрівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
284Корнілова Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судадвокатОдеська область
285Коробенко Геннадій ПетровичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
286Кородюк Іван ШагіновичКасаційний цивільний судадвокатТОВ "ВАГМА", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
287Король Володимир ВолодимировичКасаційний кримінальний суднауковецьЧернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"Одеська область
288Коротенко Євген ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
289Короткевич Микола ЄвгеновичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
290Короткевич Олександр ЄвгеновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
291Коротких Андрій ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
292Коротун Вадим МихайловичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
293Корсак Віталій АнтоновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
294Костенко Владислав ГеннадійовичКасаційний цивільний судсуддяКовпаківський районний суд міста СумиСумська область
295Кострицький Віталій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
296Костюк Сергій ВікторовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Промислова компанія "Збагачувач",Індивідуальна адвокатська діяльністьДонецька область
297Костюкевич Олександр КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяКіверцівський районний суд Волинської областіВолинська область
298Кравець Олександр ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
299Кравцова Тетяна МиколаївнаКасаційний адміністративний суднауковецьСумський національний аграрний університетСумська область
300Кравченко Станіслав ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
301Кравчук Володимир МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський окружний адміністративний судЛьвівська область
302Кравчук Геннадій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
303Красвітна Тетяна ПетрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
304Краснов Єгор ВолодимировичКасаційний господарський суднауковецьНаціональний університет "Одеська юридична академія"Одеська область
305Крат Василь ІвановичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
306Крещенко Анатолій МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
307Кривенда Олег ВікторовичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
308Кривошея Анатолій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
309Крижановський Валентин ЯковичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
310Кричун Юрій АнатолійовичКасаційний кримінальний суднауковець/адвокатПВНЗ "Кіровоградський інститут державного та муніципального управління  Класичного приватного університету", Індивідуальна адвокатська діяльністьКіровоградська область
311Кругова Світлана СамуїлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
312Крусян Анжеліка РоманівнаКасаційний адміністративний суднауковецьНаціональний університет "Одеська юридична академія"Одеська область
313Крутій Юрій ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяЛенінський районний суд міста МиколаєваМиколаївська область
314Крючко Наталія ІванівнаКасаційний адміністративний судсуддяЛенінський районний суд міста ПолтавиПолтавська область
315Кубара Михайло МихайловичКасаційний господарський судадвокатАдвокатське об'єднання "Кубара і партнери"Львівська область
316Кудрявцев Ігор ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяСтаробільський районний суд Луганської областіЛуганська область
317Кузнєцов Віктор ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
318Кузюра Микола МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяДеснянський районний суд міста ЧерніговаЧернігівська область
319Курило Валентина ПанасівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
320Курило Олександр МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
321Куровський Сергій ВікторовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
322Куценко Олександр ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяКіровський районний суд міста КіровоградаКіровоградська область
323Кучеренко Володимир ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяПридніпровський районний суд міста ЧеркасиЧеркаська область
324Кушнір Ігор ВіталійовичКасаційний господарський судсуддягосподарський суд Чернігівської областіЧернігівська область
325Лагнюк Микола МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
326Лащук Єфрем ВікторовичКасаційний кримінальний суднауковецьВерховний Суд Україним.Київ
327Леванчук Андрій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
328Левицький Олег ВолодимировичКасаційний кримінальний судадвокатГромадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
329Лелюх Людмила ПетрівнаКасаційний господарський судадвокатАдвокатське об'єднання "Лелюх і Дроботенко"м.Київ
330Леміш Микола ОлексійовичКасаційний цивільний судадвокатЗакарпатська область
331Леон Олександр ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
332Леонтович Андрій МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський окружний адміністративний судм.Київ
333Лесик В'ячеслав ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяКовельський міськрайонний суд Волинської областіВолинська область
334Лесько Алла ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
335Леута Володимир ВікторовичКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське об'єднання "Самсон"м.Київ
336Лисак Ігор НикодимовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької областіЧернівецька область
337Литвиненко Олена ЛеонідівнаКасаційний цивільний судсуддяБаришівський районний суд Київської областіКиївська область
338Лідовець Руслан АнатолійовичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний університет "Острозька академія"Рівненська область
339Лісовська Олена ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяДеснянський районний суд міста Києвам.Київ
340Літвінова Ірина ФеофанівнаКасаційний кримінальний суднауковецьПВНЗ Університет новітніх технологійм.Київ
341Лобойко Леонід МиколайовичКасаційний кримінальний суднауковецьНауково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук УкраїниХарківська область
342Лозовой Сергій ВікторовичКасаційний господарський суднауковець/адвокатТовариство з обмеженою відповідальністю "Інсолар-Клімат"Харківська область
343Лошаков Дмитро СергійовичКасаційний господарський судадвокатАдвокатське об'єднання "Юридична компанія "Капітал""м.Київ
344Луспеник Дмитро ДмитровичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
345Львов Богдан ЮрійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
346Любчич Любов ВасилівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
347Лялик Роман МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяБерезанський міський суд Київської областіКиївська область
348Лященко Наталія ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
349Мазур Лідія МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
350Мазур Микола ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяПопаснянський районний суд Луганської областіЛуганська область
351Макаровець Алла МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської областіСумська область
352Малєєв Андрій ЮрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
353Маліченко Василь ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Полтавської областіПолтавська область
354Маловічко Світлана ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Запорізької областіЗапорізька область
355Маляренко Артем ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справм.Київ
356Мамалуй Олександр ОлексійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
357Мамонова Олена ЄвгеніївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
358Манюк Петро ТеодоровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Львівської областіЛьвівська область
359Маринич В'ячеслав КарповичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської областіРівненська область
360Маринчак Нінель ЄвгенівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
361Мартєв Сергій ЮрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Полтавської областіПолтавська область
362Мартиновський Олександр ВалерійовичКасаційний господарський судадвокатАдвокатське об'єднання "Мартиновський та партнери"м.Київ
363Мартинюк Наталія МиколаївнаКасаційний адміністративний судадвокатм.Київ
364Марчук Наталія ОлегівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
365Марчук Олександр ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської областіЗакарпатська область
366Матвієвська Ганна ВячеславівнаКасаційний кримінальний судсуддяОрджонікідзевський районний суд м. ХарковаХарківська область
367Матвіїв Ростислав ІгоровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Львівської областіЛьвівська область
368Матієк Тетяна ВасилівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
369Матюхін Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Донецької областіДонецька область
370Мацедонська Вікторія ЕдуардівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
371Мацький Євген МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяЖитомирський апеляційний адміністративний судЖитомирська область
372Мачульський Григорій МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
373Медведик Лев ОрестовичКасаційний кримінальний судсуддяДрогобицький міськрайонний суд Львівської областіЛьвівська область
374Мельник Андрій ІвановичКасаційний кримінальний судадвокатХмельницька область
375Мельник Сергій РомановичКасаційний кримінальний судсуддяБуський районний суд Львівської областіЛьвівська область
376Мельник Юрій ВіталійовичКасаційний адміністративний суднауковецьНаціональна академія державного управління при Президентові Україним.Київ
377Мельничук Наталія ОлексіївнаКасаційний цивільний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
378Миркушіна Наталія СтаніславівнаКасаційний кримінальний судсуддяХорольський районний суд Полтавської областіПолтавська область
379Мирошниченко Юрій МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяІллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької областіДонецька область
380Михайлюк Сергій ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціГосподарський суд Чернігівської областіЧернігівська область
381Мілютін Арсен ЄвгеновичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери",АО "Меджістерс"м.Київ
382Мінченко Раїса МиколаївнаКасаційний цивільний суднауковецьІнститут законодавства Верховної Ради Україним.Київ
383Міщенко Іван СергійовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Юридична фірма "Трастед Едвайзерс"м.Київ
384Могил Сергій КостянтиновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
385Могильний Олег ПавловичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Кіровоградської областіКіровоградська область
386Мойсюк Микола ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
387Мокрецький Віктор ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяЖитомирський районний суд Житомирської областіЖитомирська область
388Моніч Богдан СильвестровичКасаційний адміністративний судсуддяЖитомирський апеляційний адміністративний судЖитомирська область
389Моргун Галина ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяВолодарський районний суд Киїївської областіКиївська область
390Мороз Лариса ЛеонтіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
391Мороз Микола АндрійовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
392Мороз Микола ВолодимировичКасаційний господарський суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
393Морозов Сергій МиколайовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києвам.Київ
394Мостова Галина ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
395Мохончук Сергій МихайловичКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
396Музичко Світлана ГригорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
397Мягкоход Юрій ВолодимировичКасаційний цивільний суднауковецьТОВ "Хімічна інвестиційна компанія"м.Київ
398Назаров Іван ВолодимировичКасаційний адміністративний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
399Наріжний Сергій ЮрійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Київської областім.Київ
400Наставний Вячеслав ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
401Незнамова Ірина МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяКузнецовський міський суд Рівненської областіРівненська область
402Нескороджена Лариса ЛеонідівнаКасаційний цивільний суднауковецьКиївський національний торговельно-економічний університетм.Київ
403Нестеренко Сергій ГригоровичКасаційний цивільний судсуддяАвтозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської областіПолтавська область
404Никифоров Андрій СергійовичКасаційний господарський судадвокатДніпропетровська область
405Никифоряк Любомир ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
406Нікушин Віктор ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
407Новік Лалі МурманівнаКасаційний цивільний судсуддяДніпропетровський районний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
408Овдієнко Володимир ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяЗміївський районний суд Харківської областіХарківська область
409Овсієнко Андрій АнатолійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
410Огороднік Костянтин МихайловичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський судРівненська область
411Огурецький Василь ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
412Озерський Ігор ВолодимировичКасаційний кримінальний суднауковецьМіжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчукаРівненська область
413Олексієнко Ірина СергіївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Кіровоградської областіКіровоградська область
414Олексієнко Микола МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
415Олендер Ігор ЯрославовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
416Олійник Алла СергіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
417Олійник Василь ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
418Олійник Олександр ВолодимировичКасаційний цивільний судадвокатм.Київ
419Ольховський Євген БорисовичКасаційний цивільний судсуддяЛенінський районний суд міста ХарковаХарківська область
420Ольшанченко Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської областіХарківська область
421Омельченко Ірина ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяКобеляцький районний суд Полтавської областіПолтавська область
422Онишкевич Тарас ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
423Оприск Лілія ЄвгенівнаКасаційний адміністративний судадвокатЛьвівська область
424Орлянська Валентина ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
425Осіян Олексій МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
426Остапук Віктор ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської областіРівненська область
427Охрімчук Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
428Павлишин Олег ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської областіЛьвівська область
429Павлов Сергій СергійовичКасаційний господарський суднауковець/адвокатВінницький інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональної Академії управління персоналом",Адвокатське об'єднання "Юридична компанія "SeP&P"Вінницька область
430Павлюх Богдан ЯрославовичКасаційний адміністративний судадвокатм.Київ
431Панасюк Олександр СергійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
432Панкулич Віктор ІвановичКасаційний адміністративний судадвокатАдвокатське об'єднання "Українська адвокатська група"м.Київ
433Панова Ірина ЮріївнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
434Панова Людмила В'ячеславівнаКасаційний цивільний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
435Пантелієнко Віталій ОлеговичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
436Панченко Дмитро ІвановичКасаційний цивільний судсуддяТеплицький районний суд Вінницької областіВінницька область
437Пархоменко Павло ІвановичКасаційний цивільний судсуддяБахмацький районний суд Чернігівської областіЧернігівська область
438Пасічник Світлана СергіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
439Пацурія Ніно БондовнаКасаційний господарський суднауковецьКиївський університет імені Т. Шевченкам.Київ
440Первомайський Олег ОлексійовичКасаційний цивільний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
441Перестюк Наталія МиколаївнаКасаційний адміністративний судадвокатм.Київ
442Петрик Ігор ЙосиповичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
443Петров Євген ВікторовичКасаційний цивільний суднауковецьНавчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університетум.Київ
444Печений Олег ПетровичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
445Пєсков В'ячеслав ГеннадійовичКасаційний господарський судадвокатАдвокатське об'єднання "Олександр Перемежко та партнери"м.Київ
446Писана Таміла ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
447Пільков Костянтин МиколайовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Юридична фірма "Кай і Ленард",Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
448Плюшко Ігор АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
449Погребняк Юрій ФедоровичКасаційний кримінальний судадвокатАдвокатське бюро "Погребняк і партнери"м.Київ
450Погрібний Сергій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяПриморський районний суд міста ОдесиОдеська область
451Подзігун Галина ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяЦентральний районний суд міста МиколаєваМиколаївська область
452Подкопаєв Сергій ВасильовичКасаційний адміністративний суднауковецьГенеральна прокуратура України, Київський міжнародний університетм.Київ
453Позняк Олександр МиколайовичКасаційний кримінальний суднауковецьРегіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській областіКиївська область
454Поклітар Ганна ОлександрівнаКасаційний цивільний судадвокатЧернівецька область
455Полєно Віктор СтепановичКасаційний цивільний судсуддяБілокуракинський районний суд Луганської областіЛуганська область
456Поливач Любов ДмитрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
457Полив'яний Володимир МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяХерсонський міський суд Херсонської областіХерсонська область
458Поліщук Володимир ЮзефовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
459Попов Віталій ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяХерсонський окружний адміністративний судХерсонська область
460Попов Григорій ГеоргійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької областіЧернівецька область
461Попович Олена ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
462Поповська Тетяна ВолодимирівнаКасаційний кримінальний суднауковецьАдвоканське об'єднання "Данко"м.Київ
463Попревич Віктор МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяПриморський районний суд міста ОдесиОдеська область
464Потильчак Олександр ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВерховний Суд Україним.Київ
465Потятинник Юрій РомановичКасаційний кримінальний судсуддяКоломийський міськрайонний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
466Пошва Богдан МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
467Пригуза Павло ДмитровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Херсонської областіХерсонська область
468Присяжнюк Оксана ВасилівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
469Приходько Ірина ВіталіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
470Прокопанич Галина КризостанівнаКасаційний господарський судсуддя у відставціУніверситет Державної фіскальної служби Україним.Київ
471Прокопенко Олександр БорисовичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
472Пророк Віктор ВасильовичКасаційний цивільний судадвокатм.Київ
473Процик Марія ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Одеської областіОдеська область
474Пузиревський Євген БорисовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
475Пуль Олена АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський судХарківська область
476Пустовіт Олексій ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяЖовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської областіДніпропетровська область
477Радченко Сергій В'ячеславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Херсонської областіХерсонська область
478Рецебуринський Юрій ЙосиповичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
479Решетов Вадим ВалентиновичКасаційний кримінальний судсуддяДніпровський районний суд міста ХерсонаХерсонська область
480Рибакова Валерія ВіталіївнаКасаційний цивільний судсуддяНікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської областіДніпропетровська область
481Рибачук Андрій ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
482Рибченко Анатолій ОлексійовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
483Ринковий Василь ІвановичКасаційний цивільний судадвокатм.Київ
484Рогач Лариса ІванівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
485Рожнов Олег ВікторовичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
486Рожнова Вікторія ВасилівнаКасаційний кримінальний суднауковецьНаціональна академія внутрішніх справм.Київ
487Романець Лоліта АнатоліївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справм.Київ
488Романішин Володимир ЛеонідовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
489Романюк Людмила ФедорівнаКасаційний цивільний судсуддяВінницький міський суд Вінницької областіВінницька область
490Романюк Ярослав МихайловичКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
491Руденко Володимир БорисовичКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське бюро "Володимира Руденка"м.Київ
492Руденко Олександр ІвановичКасаційний кримінальний судадвокатТовариство з обмеженю відповідальністю "Акорд-Інвест"Черкаська область
493Рунов Володимир ЮрійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської областіСумська область
494Русанова Вікторія БорисівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
495Русинчук Микола МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
496Руснак Анатолій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяХотинський районний суд Чернівецької областіЧернівецька область
497Рябішин Андрій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Полтавської областіПолтавська область
498Савенко Микола ЄвгенійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
499Савкова Світлана ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
500Савуляк Роман ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської областіЛьвівська область
501Савчук Сергій ВікторовичКасаційний цивільний суднауковецьЧернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЧернівецька область
502Сало Тарас БогдановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької областіВінницька область
503Саприкіна Ірина ВалентинівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
504Саранюк Василь ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВищий господарський суд Україним.Київ
505Сахно Роман ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
506Сащенко Ігор СергійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
507Сватіков Андрій ВікторовичКасаційний цивільний судсуддя у відставціЛенінський районний суд м.ХарковаХарківська область
508Свида Олексій ГеоргійовичКасаційний адміністративний суднауковецьНаціональний університет "Одеська юридична академія"Одеська область
509Свіягіна Ірина МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
510Святецький Віктор ВалентиновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
511Сгара Елла ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяДонецький апеляційний господарський судДонецька область
512Селіваненко Володимир ПавловичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
513Селіванов Максим ВолодимировичКасаційний господарський суднауковецьХарківський національний університет імені В.Н. КаразінаХарківська область
514Семенюк Геннадій ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
515Сенько Микола ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяСвятошинський районний суд міста Києвам.Київ
516Сердинський Володимир СтепановичКасаційний цивільний судсуддяБроварський міськрайонний суд Київської областіКиївська область
517Сердюк Валентин ВасильовичКасаційний цивільний суднауковецьВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
518Сержанюк Анатолій СеменовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
519Сибіга Олександр МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
520Сидорович Руслан МихайловичКасаційний господарський суднауковецьВерховна Рада УкраїниЛьвівська область
521Сингаївський Олександр ПавловичКасаційний цивільний судсуддяКорольовський районний суд міста ЖитомираЖитомирська область
522Синельников Євген ВолодимировичКасаційний цивільний судадвокатПрАТ «Експоінвест»,приватна адвокатська практикаЧеркаська область
523Сиротін Дмитро ВікторовичКасаційний господарський судадвокатм.Київ
524Ситников Олександр ФедотовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд Україним.Київ
525Ситнік Олена МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
526Сівчук Андрій ЄвгеновичКасаційний кримінальний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської областіВолинська область
527Сіліч Іван ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяРожищенський районний суд Волинської областіВолинська область
528Сільченко Сергій ОлександровичКасаційний цивільний суднауковець/адвокатНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ПАТ "Інюрполіс"Харківська область
529Сімоненко Валентина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
530Сінгур Валентина ОлександрівнаКасаційний кримінальний судсуддяШосткинський міськрайонний суд Сумської областіСумська область
531Сірош Микола ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд Україним.Київ
532Скрипченко Вадим ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний судОдеська область
533Скрицька Надія АнатоліївнаКасаційний цивільний суднауковецьДержавний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"м.Київ
534Слинько Сергій СтаніславовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
535Сліпченко Володимир ІвановичКасаційний кримінальний суднауковецьДніпропетровський державний університет внутрішніх справДніпропетровська область
536Слободін Михайло МиколайовичКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський судХарківська область
537Смокович Михайло ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
538Смородинський Віктор СеменовичКасаційний господарський суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
539Снегірьов Віталій АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяБрянківський міський суд Луганської областіЛуганська область
540Сокалюк Всеволод ПетровичКасаційний цивільний судадвокатОдеська область
541Соловйов Андрій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяЯрмолинецький районний суд Хмельницької областіХмельницька область
542Соломаха Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької областіДонецька область
543Сотніков Сергій ВікторовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
544Станік Сергій РомановичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
545Станіславський Валерій ПетровичКасаційний господарський суднауковець/адвокатНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
546Станковська Галина АдольфівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької областіЧернівецька область
547Стародуб Олександр ПавловичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
548Сташків Богдан ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Тернопільської областіТернопільська область
549Степанова Наталія ГарріївнаКасаційний цивільний судадвокатЗапорізька область
550Степанюк Анатолій ГермановичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
551Стефанів Надія СтепанівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
552Стеценко Семен ГригоровичКасаційний адміністративний суднауковецьІнститут кримінально-виконавчої службим.Київ
553Стороженко Сергій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
554Стратієнко Людмила ВасилівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
555Стрелець Тетяна ГеннадіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
556Стрельбицький Віталій ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяГалицький районний суд міста ЛьвоваЛьвівська область
557Стрижевська Анжела АнатоліївнаКасаційний кримінальний суднауковецьГенеральна прокуратура Україним.Київ
558Стрільчук Віктор АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської областіВолинська область
559Студенець Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
560Ступак Ольга В'ячеславівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
561Судаков Валерій ВалерійовичКасаційний цивільний суднауковецьНаціональний університет "Одеська морська академія"Одеська область
562Суржок Анатолій ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
563Суховий Валерій ГригоровичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
564Сухоруков Андрій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяСамарський районний суд міста ДніпропетровськаДніпропетровська область
565Тарасишина Оксана МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяОдеський окружний адміністративний судОдеська область
566Тесленко Тетяна ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяКобеляцький районний суд Полтавської областіПолтавська область
567Тищенко Алла ІванівнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
568Ткач Ігор ВасильовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Юридична фірма "Право-Престиж", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
569Ткаченко Борис ОлександровичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський судм.Київ
570Ткаченко Ніна ГригорівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
571Ткачук Олег СтепановичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
572Тополюк Євгенія ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
573Трофімов Віктор АнатолійовичКасаційний кримінальний судадвокатХарківська область
574Турченко Олексій ВалерійовичКасаційний цивільний судсуддяЖовтневий районний суд  міста Маріуполя Донецької областіДонецька область
575Ульянов Руслан АнатолійовичКасаційний цивільний судадвокатПриватне підприємство "Адвокатська контора Ульянова", Індивідуальна адвокатська діяльністьПолтавська область
576Уркевич Віталій ЮрійовичКасаційний господарський суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
577Усенко Євгенія АндріївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
578Усик Григорій ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києвам.Київ
579Фаловська Ірина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
580Федоренко Владислав ЛеонідовичКасаційний адміністративний суднауковецьНауково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції Україним.Київ
581Федотов Ігор В'ячеславовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний судм.Київ
582Федюк Лілія ВасилівнаКасаційний цивільний судадвокатТОВ "Анна -Лі"Івано-Франківська область
583Філевський Ростислав МиколайовичКасаційний адміністративний судадвокатТОВ Юридична компанія "Евінко",Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
584Фінагеєв Валерій ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської областім.Київ
585Фостяк Олег ЯрославовичКасаційний адміністративний судадвокатІндивідуальна адвокатська діяльність, ПП "Вікоф-Право"Львівська область
586Франтовська Тетяна ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
587Фролова Олена ГригорівнаКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське бюро "Олени Фролової"м.Київ
588Ханова Раїса ФедорівнаКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний судДонецька область
589Хачатрян Вікторія СергіївнаКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський судХарківська область
590Ходаківська Ірина ПолікарпівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
591Хопта Сергій ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
592Хохуляк В'ячеслав ВіссаріоновичКасаційний адміністративний суднауковець/адвокатГоловне територіальне управління юстиції у Чернівецькій областіЧернівецька область
593Ціленко Валерій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Полтавської областіПолтавська область
594Цірат Геннадій АртуровичКасаційний цивільний суднауковецьІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченкам.Київ
595Чагін Сергій МиколайовичКасаційний цивільний судадвокатм.Київ
596Чебан Вікторія МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяШевченківський районний суд міста ЧернівціЧернівецька область
597Чекменьов Геннадій АнатолійовичКасаційний цивільний судсуддяДонецький окружний адміністративний судДонецька область
598Челюбєєв Євгеній ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяДзержинський міський суд Донецької областіДонецька область
599Ченцова Світлана МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяНовозаводський районний суд міста ЧерніговаЧернігівська область
600Червинська Марина ЄвгенівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
601Чернобай Олег ВалерійовичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Юридична компанія "Чернобай та Партнери", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
602Чернобай Олег ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКовпаківський районний суд міста СумиСумська область
603Черняк Юлія ВалеріївнаКасаційний цивільний суднауковецьІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ТОВ "Адвокатська агенція "ЮКом"м.Київ
604Черпак Юрій КононовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
605Чобур Олександр ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської областіЛуганська область
606Чумак Сергій ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський апеляційний адміністративний судДніпропетровська область
607Чумак Юрій ЯковичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Лексфор", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
608Чуфаров Володимир МиколайовичКасаційний адміністративний судадвокатТОВ "ТТК", Індивідуальна адвокатська діяльність Індивідуальна адвокатська діяльністьХарківська область
609Шабельніков Сергій КузьмичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
610Шавель Руслан МироновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний судЛьвівська область
611Шаповал Владислав ВолодимировичКасаційний господарський судадвокатТОВ "Юридична фірма "Лексфор", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
612Шарапа Василь МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціРівненський окружний адміністративний судРівненська область
613Шарапова Олена ЛеонідівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
614Швед Едуард ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
615Швецова Лариса АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область
616Швець Віктор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
617Шевердін Максим МихайловичКасаційний цивільний судадвокатХарківська область
618Шевцова Наталія ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний судХарківська область
619Шевченко Володимир АльбертовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Сумської областіСумська область
620Шевченко Тетяна ВалентинівнаКасаційний кримінальний судсуддя у відставціВерховний Суд Україним.Київ
621Шевчук Галина МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Тернопільської областіТернопільська область
622Шевчук Наталія ГригорівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Київської областім.Київ
623Шевчук Світлана РостиславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
624Шибко Людмила ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справм.Київ
625Шипуліна Тетяна МихайлівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
626Широкопояс Юрій ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Житомирської областіЖитомирська область
627Широян Тетяна АнатоліївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
628Шитченко Наталія ВіталіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської областіЧернігівська область
629Шицький Іван БогдановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВерховний Суд Україним.Київ
630Шишов Олег ОлексійовичКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний судДонецька область
631Шкіндер Павло АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Івано-Франківської областіІвано-Франківська область
632Школяров Віктор ФедоровичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд Україним.Київ
633Шофаренко Юрій ФедоровичКасаційний кримінальний судсуддяІндустріальний районний суд міста ДніпропетровськаДніпропетровська область
634Штелик Світлана ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
635Штульман Ігор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
636Шунько Григорій ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської областіСумська область
637Щепоткіна Валентина ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справм.Київ
638Щербатюк Валентина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судадвокатДніпропетровська область
639Юрченко Валентина ПетрівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд Україним.Київ
640Юрченко Олександр АнатолійовичКасаційний адміністративний судадвокатТОВ "Адвокатське об'єднання "Ярвал", Індивідуальна адвокатська діяльністьм.Київ
641Юхименко Олександр ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціДніпропетровський апеляційний адміністративний судДніпропетровська область
642Юхименко Руслана ІванівнаКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське об'єднання "Павленко і партнери"Львівська область
643Юхно Кирило ОлександровичКасаційний господарський судадвокатПолтавська область
644Ющук Олег СергійовичКасаційний кримінальний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської областіВолинська область
645Яковлєва Світлана ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Кіровоградської областіКіровоградська область
646Яновська Олександра ГригорівнаКасаційний кримінальний суднауковецьКиївський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ
647Ярешко Оксана ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Запорізької областіЗапорізька область
648Ярмак Олена МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяКонотопський міськрайонний суд Сумської областіСумська область
649Яровенко Наталія ОлегівнаКасаційний цивільний судсуддяДніпровський районний суд міста Києвам.Київ
650Яроцький Віталій ЛеонідовичКасаційний господарський суднауковецьНаціональний юридичний університет імені Ярослава МудрогоХарківська область
651Яхно Юлія ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяРіпкинський районний суд Чернігівської областіЧернігівська область
652Яценко Олена ВасилівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд Україним.Київ
653Яцина Віктор БорисовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської областіХарківська область

Вінницька область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
41Білик Наталія ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддя Літинський районний суд Вінницької області
44Білоус Володимир ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Вінницької області
45Білоус Олег ВалерійовичКасаційний адміністративний судсуддяВінницький апеляційний адміністративний суд 
57Борисюк Інна ЕдуардівнаКасаційний цивільний судсуддяВінницький міський суд Віницької області
148Гурба Михайло ВасильовичКасаційний цивільний судадвокат, віце-президентАдвокатське об'єднання "Адвокатська компанія "Якименко та Партнери""
201Задорожна Лариса ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяТеплицький районний суд Вінницької області
261Ковальчук Лариса ВасилівнаКасаційний кримінальний судсуддяВінницький міський суд Вінницької області
262Ковальчук Олександр ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
273Колос Сергій СтепановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
281Копаничук Світлана ГригорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
308Кривошея Анатолій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
406Нікушин Віктор ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
429Павлов Сергій СергійовичКасаційний господарський суддоцент;генеральний партнер, адвокатВінницький інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональної Академії управління персоналом";Адвокатське об'єднання "Юридична компанія "SeP&P""
431Панасюк Олександр СергійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області
436Панченко Дмитро ІвановичКасаційний цивільний судсуддяТеплицький районний суд Вінницької області
489Романюк Людмила ФедорівнаКасаційний цивільний судсуддяВінницький міський суд Вінницької області
502Сало Тарас БогдановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Вінницької області

Волинська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
111Гапончук Віктор ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
208Здрилюк Оксана ІгорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
209Земко Алла МихайлівнаКасаційний цивільний суддоцентЛуцький національний технічний університет
235Карпук Алла КостянтинівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
246Киця Світлана ІларіонівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
264Ковтуненко Віталій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської області
275Кондратішина Вікторія ВікторівнаКасаційний кримінальний суддоцентСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
297Костюкевич Олександр КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяКіверцівський районний суд Волинської області
333Лесик В'ячеслав ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяКовельський міськрайонний суд Волинської області
409Овсієнко Андрій АнатолійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
495Русинчук Микола МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
526Сівчук Андрій ЄвгеновичКасаційний кримінальний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської області
527Сіліч Іван ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяРожищенський районний суд Волинської області
558Стрільчук Віктор АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Волинської області
644Ющук Олег СергійовичКасаційний кримінальний судсуддяЛуцький міськрайонний суд Волинської області

Дніпропетровська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
11Антонюк Олександр АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяЖовтневий районний суд міста Дніпропетровська
18Багрова Анжеліка ГеннадіївнаКасаційний цивільний судсуддяНікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
40Білецька Людмила МиколаївнаКасаційний господарський судсуддяДніпропетровський апеляційний господарський суд 
72Бурда Петро ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяПетропавлівський районний суд Дніпропетровської області
117Гімон Микола МихайловичКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський апеляційний адміністративний суд
124Гончарова Ірина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський окружний адміністративний суд
171Дружинін Костянтин МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяКрасногвардійський районний суд міста Дніпропетровська
196Жуков Сергій ВікторовичКасаційний господарський суддоцент; засновник, керуючий партнерДніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; АО "Нексум""
203Зайцев Василь ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Дніпропетровської області
228Калініч Наталія ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської області
239Католікян Михайло ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяКіровський районний суд міста Дніпропетровська
258Коваленко Наталія ВолодимирівнаКасаційний адміністративний суддоцентУніверситет митної справи та фінансів
303Красвітна Тетяна ПетрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської області
404Никифоров Андрій СергійовичКасаційний господарський судадвокат
407Новік Лалі МурманівнаКасаційний цивільний судсуддяДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
425Осіян Олексій МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Дніпропетровської області
476Пустовіт Олексій ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяЖовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
480Рибакова Валерія ВіталіївнаКасаційний цивільний судсуддяНікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
535Сліпченко Володимир ІвановичКасаційний кримінальний судзавідувач кафедриДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
564Сухоруков Андрій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяСамарський районний суд міста Дніпропетровська
606Чумак Сергій ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяДніпропетровський апеляційний адміністративний суд
633Шофаренко Юрій ФедоровичКасаційний кримінальний судсуддяІндустріальний районний суд міста Дніпропетровська
638Щербатюк Валентина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судадвокат
641Юхименко Олександр ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціДніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Донецька область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
3Азевич Володимир БроніславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
85Васильєва Ірина АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний суд
110Гапонов Андрій В`ячеславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
133Гришин Геннадій АнатолійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
159Демяносов Олександр ВласовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
174Дундар Ірина ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
191Жданова Валентина СергіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
251Клепка Людмила ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяДимитровський міський суд Донецької області
276Кониченко Олег МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяДонецький окружний адміністративний суд
282Корнєєва Інесса ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяКрасноармійський міськрайонний суд Донецької області
296Костюк Сергій ВікторовичКасаційний господарський судзаступник директора;адвокатТОВ "Промислова компанія "Збагачувач";Індивідуальна адвокатська діяльність"
319Курило Валентина ПанасівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
369Матюхін Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Донецької області
379Мирошниченко Юрій МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяІллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
405Никифоряк Любомир ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
411Огурецький Василь ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
499Савкова Світлана ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
509Свіягіна Ірина МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
511Сгара Елла ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяДонецький апеляційний господарський суд
542Соломаха Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Донецької області
574Турченко Олексій ВалерійовичКасаційний цивільний судсуддяЖовтневий районний суд  міста Маріуполя Донецької області
588Ханова Раїса ФедорівнаКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний суд
597Чекменьов Геннадій АнатолійовичКасаційний цивільний судсуддяДонецький окружний адміністративний суд
598Челюбєєв Євгеній ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяДзержинський міський суд Донецької області
630Шишов Олег ОлексійовичКасаційний адміністративний судсуддяДонецький апеляційний адміністративний суд

Житомирська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
58Борисюк Роман МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Житомирської області
76Буханевич Олександр МиколайовичКасаційний адміністративний судпрофесор; адвокатХмельницький університет управління та права; Індивідуальна адвокатська діяльність"
77Бучик Анна ЮріївнаКасаційний адміністративний судсуддяЖитомирський апеляційний адміністративний суд
92Винар Любомир ВікторовичКасаційний господарський судсуддяОлевський районний суд Житомирської області
125Городиський Сергій СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Житомирської області
205Зарицька Галина ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддя у відставціАпеляційний суд Житомирської області
371Мацький Євген МиколайовичКасаційний адміністративний судСуддяЖитомирський апеляційний адміністративний суд
387Мокрецький Віктор ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяЖитомирський районний суд Житомирської області
388Моніч Богдан СильвестровичКасаційний адміністративний судсуддяЖитомирський апеляційний адміністративний суд
521Сингаївський Олександр ПавловичКасаційний цивільний судсуддяКорольовський районний суд міста Житомира
626Широкопояс Юрій ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Житомирської області

Закарпатська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
39Биркович Олександр ІвановичКасаційний адміністративний суддоцентУжгородський національний університет
73Буришин Віталій ВасильовичКасаційний цивільний судадвокат
87Васьковський Олег ВікторовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Закарпатської області
123Гончаров Валентин ВікторовичКасаційний цивільний судадвокат
154Данко Віктор ЙосиповичКасаційний цивільний судсуддяУжгородський міськрайонний суд Закарпатської області
161Джуга Сергій ДийнешовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської області
166Довжанин Михайло МихайловичКасаційний цивільний судсуддяХустський районний суд Закарпатської області
243Кемінь Михайло ПантелеймоновичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської області
330Леміш Микола ОлексійовичКасаційний цивільний судадвокат
365Марчук Олександр ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Закарпатської області

Запорізька область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
5Алейніков Григорій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Запорізької області
71Булейко Ольга ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Запорізької області
86Васильченко Віталій ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяКам'янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області
109Ганзенко Олександр ОлександровичКасаційний адміністративний суддоцентЗапорізький національний університет
163Дзярук Михайло ПетровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Запорізької області
354Маловічко Світлана ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Запорізької області
549Степанова Наталія ГарріївнаКасаційний цивільний судадвокат
647Ярешко Оксана ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Запорізької області

Івано-Франківська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
12Антоняк Тарас МихайловичКасаційний цивільний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
51Бойчук Ігор ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської області
62Бородовський Станіслав ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
84Васильєв Олександр ПавловичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської області
218Івашків Василь МихайловичКасаційний кримінальний судюрист;адвокатФілія "Долина шляхбуд" ТДВ Загалшляхбуд;"
247Кишакевич Лев ЮрійовичКасаційний кримінальний судсуддяІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
252Клюба Василь ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяГалицький районний суд Івано-Франківської області
352Малєєв Андрій ЮрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської області
465Потятинник Юрій РомановичКасаційний кримінальний судсуддяКоломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
551Стефанів Надія СтепанівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Івано-Франківської області
582Федюк Лілія ВасилівнаКасаційний цивільний судкеруючий партнерТОВ "Анна -Лі""
631Шкіндер Павло АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Івано-Франківської області

Київська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
337Литвиненко Олена ЛеонідівнаКасаційний цивільний судсуддяБаришівський районний суд Київської області
347Лялик Роман МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяБерезанський міський суд Київської області
389Моргун Галина ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяВолодарський районний суд Киїївської області
453Позняк Олександр МиколайовичКасаційний кримінальний суддиректорРегіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
516Сердинський Володимир СтепановичКасаційний цивільний судсуддяБроварський міськрайонний суд Київської області

Кіровоградська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
66Брегей Роман ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяКіровоградський окружний адміністративний суд
80Вавренюк Людмила СтаніславівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Кіровоградської області
113Гарбуз Ольга АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяНовоукраїнський районний суд Кіровоградської області
173Дуковська Таміла МиколаївнаКасаційний цивільний судадвокат
200Загреба Андрій ВіталійовичКасаційний кримінальний судсуддяЛенінський районний суд міста Кіровограда
220Ігнатенко Володимир ВасильовичКасаційний господарський судстарший викладач; адвокатКіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Індивідуальна адвокатська діяльність"
259Коваленко Наталя МиколаївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Кіровоградської області
263Ковальчук Сергій ЯкимовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціГайворонський районний суд Кіровоградської області
310Кричун Юрій АнатолійовичКасаційний кримінальний судпрофесор; адвокатПВНЗ "Кіровоградський інститут державного та муніципального управління  Класичного приватного університету"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
322Куценко Олександр ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяКіровський районний суд міста Кіровограда
385Могильний Олег ПавловичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Кіровоградської області
413Олексієнко Ірина СергіївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Кіровоградської області
645Яковлєва Світлана ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Кіровоградської області

Луганська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
28Белах Андрій ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
277Коновалова Вікторія АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
288Коротенко Євген ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
295Кострицький Віталій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
316Кудрявцев Ігор ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяСтаробільський районний суд Луганської області
350Мазур Микола ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяПопаснянський районний суд Луганської області
455Полєно Віктор СтепановичКасаційний цивільний судсуддяБілокуракинський районний суд Луганської області
539Снегірьов Віталій АндрійовичКасаційний цивільний судсуддяБрянківський міський суд Луганської області
553Стороженко Сергій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
572Тополюк Євгенія ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської області
605Чобур Олександр ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Луганської області

Львівська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
10Антонюк Наталія ОлегівнаКасаційний кримінальний суддоцентЛьвівський державний університет імені І.Франка
49Бойко Володимир ПетровичКасаційний кримінальний суддоцентЛьвівський державний університет імені І.Франка
61Бородійчук Ольга ІгорівнаКасаційний кримінальний судсуддяБродівський районний суд Львівської області
82Варениця Василь СтепановичКасаційний цивільний судсуддя у відставціЯворівський районний суд Львівської області
83Василаш Василь МихайловичКасаційний кримінальний суддоцент; адвокатЛьвівський національний університет імені Івана Франка; Адвокатське об'єднання "Лемеха та партнери""
106Галин Володимир ПетровичКасаційний цивільний судсуддяСамбірський міськрайонний суд Львівської області
121Голубицький Станіслав СавелійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Львівської області
138Гудим Любомир ЯрославовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
139Гудима Дмитро АнатолійовичКасаційний цивільний суддоцент; адвокатЛьвівський національний університет імені Івана Франка;Індивідуальна адвокатська діяльність"
140Гузела Михайло ВасильовичКасаційний кримінальний суддоцентНаціональний університет "Львівська політехніка""
207Затолочний Віталій СеменовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
225Каблак Петро ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської області
230Калужна Оксана МихайлівнаКасаційний кримінальний суддоцентЛьвівський національний університет імені Івана Франка
231Каралюс Володимир МаріяновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
301Кравчук Володимир МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський окружний адміністративний суд
315Кубара Михайло МихайловичКасаційний господарський судкеруючий партнерАдвокатське об'єднання "Кубара і партнери""
358Манюк Петро ТеодоровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Львівської області
367Матвіїв Ростислав ІгоровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Львівської області
373Медведик Лев ОрестовичКасаційний кримінальний судсуддяДрогобицький міськрайонний суд Львівської області
375Мельник Сергій РомановичКасаційний кримінальний судсуддяБуський районний суд Львівської області
422Онишкевич Тарас ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
423Оприск Лілія ЄвгенівнаКасаційний адміністративний судадвокат
428Павлишин Олег ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської області
481Рибачук Андрій ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
500Савуляк Роман ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Львівської області
510Святецький Віктор ВалентиновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
520Сидорович Руслан МихайловичКасаційний господарський суднародний депутат України, член КомітетуВерховна Рада України
556Стрельбицький Віталій ВікторовичКасаційний кримінальний судсуддяГалицький районний суд міста Львова
585Фостяк Олег ЯрославовичКасаційний адміністративний суддиректор адвокатІндивідуальна адвокатська діяльність; ПП "Вікоф-Право""
610Шавель Руслан МироновичКасаційний адміністративний судсуддяЛьвівський апеляційний адміністративний суд
642Юхименко Руслана ІванівнаКасаційний цивільний судзаступник виконавчого директораАдвокатське об'єднання "Павленко і партнери""

Миколаївська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
7Алєйніков Володимир ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяЦентральний районний суд міста Миколаєва
100Волкова Олена ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяЮжноукраїнський міський суд Миколаївської області
255Князєв Всеволод СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяМиколаївський окружний адміністративний суд
313Крутій Юрій ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяЛенінський районний суд міста Миколаєва
451Подзігун Галина ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяЦентральний районний суд міста Миколаєва

Одеська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
13Анцупова Тетяна ОлександрівнаКасаційний адміністративний судпрофесорМіжнародний гуманітарний університет
15Афанасьєва Мар'яна ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судпрофесор, виконуючий обовязки завідуючого кафедриНаціональний університет "Одеська юридична академія""
33Березовський Андрій АндрійовичКасаційний кримінальний суддоцентНаціональний університет "Одеська юридична академія""
63Борщов Ігор ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяКиївський районний суд міста Одеси
103Воронов Ігор ОлександровичКасаційний кримінальний судпровідний науковий співробітникОдеський державний університет внутрішніх справ
107Галій Степан ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяКиївський районний суд міста Одеси
114Гарський Олександр ВячеславовичКасаційний кримінальний судсуддяМалиновський районний суд міста Одеси
136Грідіна Наталія ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Одеської області
168Домусчі Степан ДмитровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
169Дрішлюк Володимир ІгоровичКасаційний цивільний судпрофесорОдеський державний університет внутрішніх справ
212Золотніков Олександр СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
217Іванський Андрій ЙосиповичКасаційний адміністративний судзаступник начальника - начальник УправлінняГоловне територіальне управління юстиції в Одеській області
245Кисельов Вадим КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяСуворовський районний суд міста Одеси
249Кізлова Олена СергіївнаКасаційний господарський судзавідувач кафедриМіжнародний гуманітарний університет
284Корнілова Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судадвокат
287Король Володимир ВолодимировичКасаційний кримінальний судпрофесорЧернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія""
298Кравець Олександр ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
304Краснов Єгор ВолодимировичКасаційний господарський суддоцентНаціональний університет "Одеська юридична академія""
312Крусян Анжеліка РоманівнаКасаційний адміністративний судзавідувач кафедриНаціональний університет "Одеська юридична академія""
450Погрібний Сергій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяПриморський районний суд міста Одеси
463Попревич Віктор МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяПриморський районний суд міста Одеси
473Процик Марія ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Одеської області
488Романішин Володимир ЛеонідовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
508Свида Олексій ГеоргійовичКасаційний адміністративний суддоцентНаціональний університет "Одеська юридична академія""
514Семенюк Геннадій ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
532Скрипченко Вадим ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяОдеський апеляційний адміністративний суд
540Сокалюк Всеволод ПетровичКасаційний цивільний судадвокат
561Судаков Валерій ВалерійовичКасаційний цивільний судстарший викладачНаціональний університет "Одеська морська академія""
565Тарасишина Оксана МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяОдеський окружний адміністративний суд

Полтавська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
1Абрамов Петро СтаніславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Полтавської області
50Бойко Сергій СергійовичКасаційний адміністративний судсуддяПолтавський окружний адміністративний суд
149Давиденко Едуард ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціАпеляційний суд Полтавської області
165Дмитриченко Олена ОлександрівнаКасаційний цивільний судадвокат
176Дядечко Іван ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКрюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області
244Кириченко Галина ВолодимирівнаКасаційний цивільний судадвокат
256Кобзій Борис ІвановичКасаційний цивільний судсуддя у відставціКрюківський районний суд м.Кременчука
270Коліуш Олег ЛеонідовичКасаційний кримінальний судсуддяАвтозаводський районний суд міста Кременчука Полтаської області
314Крючко Наталія ІванівнаКасаційний адміністративний судсуддяЛенінський районний суд міста Полтави
353Маліченко Василь ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Полтавської області
361Мартєв Сергій ЮрійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Полтавської області
378Миркушіна Наталія СтаніславівнаКасаційний кримінальний судсуддяХорольський районний суд Полтавської області
403Нестеренко Сергій ГригоровичКасаційний цивільний судсуддяАвтозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області
421Омельченко Ірина ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяКобеляцький районний суд Полтавської області
497Рябішин Андрій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Полтавської області
566Тесленко Тетяна ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяКобеляцький районний суд Полтавської області
575Ульянов Руслан АнатолійовичКасаційний цивільний судюрисконсульт; адвокатПриватне підприємство "Адвокатська контора Ульянова"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
593Ціленко Валерій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Полтавської області
643Юхно Кирило ОлександровичКасаційний господарський судадвокат

Рівненська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
32Березень Юрій ВалентиновичКасаційний цивільний судсуддяСарненський районний суд Рівненської області
46Блащук Тетяна ВолодимирівнаКасаційний цивільний суддоцентНаціональний університет "Острозька академія""
48Богачук Ярослав ОлександровичКасаційний цивільний судадвокат
78Бучинська Галина БогданівнаКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський суд
160Демянчук Юрій ГригоровичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський суд
172Дужич Сергій ПорфирійовичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський суд
242Квятковський Анатолій СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської області
254Книш Сергій ВолодимировичКасаційний господарський судзавідувач кафедри;адвокатРівненський інститут Київського університету права Національної академії України; Індивідуальна адвокатська діяльність"
265Ковтунович Микола ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКузнецовський міський суд Рівненської області
272Коломис Вікторія ВікторівнаКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський суд
338Лідовець Руслан АнатолійовичКасаційний цивільний суддоцент, завідувач кафедриНаціональний університет "Острозька академія""
359Маринич В'ячеслав КарповичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської області
401Незнамова Ірина МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяКузнецовський міський суд Рівненської області
410Огороднік Костянтин МихайловичКасаційний господарський судсуддяРівненський апеляційний господарський суд
412Озерський Ігор ВолодимировичКасаційний кримінальний судпрофесорМіжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
426Остапук Віктор ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Рівненської області
612Шарапа Василь МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціРівненський окружний адміністративний суд

Сумська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
116Гетьманенко Алла ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяГлухівський міськрайонний суд Сумської області
158Демченко Микола ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської області
178Євдокімова Олена ПавлівнаКасаційний кримінальний судсуддяШосткинський міськрайонний суд Сумської області
294Костенко Владислав ГеннадійовичКасаційний цивільний судсуддяКовпаківський районний суд міста Суми
299Кравцова Тетяна МиколаївнаКасаційний адміністративний судпрофесорСумський національний аграрний університет
351Макаровець Алла МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської області
493Рунов Володимир ЮрійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської області
530Сінгур Валентина ОлександрівнаКасаційний кримінальний судсуддяШосткинський міськрайонний суд Сумської області
602Чернобай Олег ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяКовпаківський районний суд міста Суми
619Шевченко Володимир АльбертовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Сумської області
636Шунько Григорій ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Сумської області
648Ярмак Олена МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяКонотопський міськрайонний суд Сумської області

Тернопільська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
43Білосевич Галина СтепанівнаКасаційний кримінальний судсуддяКременецький районний суд Тернопільської області
64Братасюк Віктор МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяТернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
151Данилевич Надія АндріївнаКасаційний адміністративний судсуддяТернопільський окружний адміністративний суд
195Жук Андрій ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяТернопільський окружний адміністративний суд
548Сташків Богдан ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Тернопільської області
621Шевчук Галина МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Тернопільської області

Харківська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
14Афанасьєв Вадим ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддяПервомайський міськрайонний суд Харківської області
17Бабкова Тетяна ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяФрунзенський районний суд міста Харкова
35Бершов Геннадій ЄвгеновичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
67Бринцев Олексій ВасильовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
74Бурлака Ірина ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
81Вапнярчук В'ячеслав ВіталійовичКасаційний кримінальний суддоцентНаціональна юридична академія імені Ярослава Мудрого
88Венедіктова Ірина ВалентинівнаКасаційний цивільний судзавідувач кафедриХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна
162Дзюба Юрій ПавловичКасаційний кримінальний судзаступник декана, доцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
185Ємельянчик Сергій ОлександровичКасаційний цивільний судасистентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
188Ємець Олександр ПетровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
193Жигалкін Іван ПавловичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
194Жигилій Сергій ПавловичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
219Ігнатенко Вадим МиколайовичКасаційний цивільний суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
221Ільїн Олег ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський суд
224Іщенко Валерій МиколайовичКасаційний кримінальний судадвокат
229Калініченко Наталія ВадимівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
232Караченцев Ігор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяХарківський районний суд Харківської області
248Кібенко Олена РувімівнаКасаційний господарський судпрофесорХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна
253Книженко Світлана ОлександрівнаКасаційний кримінальний суддоцентХарківський національний університет внутрішніх справ
278Кононова Ольга ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
305Крат Василь ІвановичКасаційний цивільний суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
311Кругова Світлана СамуїлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
320Курило Олександр МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
341Лобойко Леонід МиколайовичКасаційний кримінальний судзавідувач відділомНауково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України
342Лозовой Сергій ВікторовичКасаційний господарський судюрисконсультТовариство з обмеженою відповідальністю "Інсолар-Клімат""
346Любчич Любов ВасилівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
356Мамалуй Олександр ОлексійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
366Матвієвська Ганна ВячеславівнаКасаційний кримінальний судсуддяОрджонікідзевський районний суд м. Харкова
392Мороз Микола ВолодимировичКасаційний господарський суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
395Мохончук Сергій МихайловичКасаційний кримінальний судпрофесорНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
398Назаров Іван ВолодимировичКасаційний адміністративний судпрофесорНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
408Овдієнко Володимир ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяЗміївський районний суд Харківської області
419Ольховський Євген БорисовичКасаційний цивільний судсуддяЛенінський районний суд міста Харкова
420Ольшанченко Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Харківської області
444Печений Олег ПетровичКасаційний цивільний суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
468Присяжнюк Оксана ВасилівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
475Пуль Олена АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський суд
485Рожнов Олег ВікторовичКасаційний цивільний суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
494Русанова Вікторія БорисівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
498Савенко Микола ЄвгенійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
506Сащенко Ігор СергійовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
507Сватіков Андрій ВікторовичКасаційний цивільний судсуддя у відставціЛенінський районний суд м.Харкова
513Селіванов Максим ВолодимировичКасаційний господарський суддоцентХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна
528Сільченко Сергій ОлександровичКасаційний цивільний суддоцент; директор департаментуНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; ПАТ "Інюрполіс""
536Слободін Михайло МиколайовичКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський суд
538Смородинський Віктор СеменовичКасаційний господарський суддоцентНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
573Трофімов Віктор АнатолійовичКасаційний кримінальний судадвокат
576Уркевич Віталій ЮрійовичКасаційний господарський судпрофесорНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
589Хачатрян Вікторія СергіївнаКасаційний господарський судсуддяХарківський апеляційний господарський суд
608Чуфаров Володимир МиколайовичКасаційний адміністративний судюрисконсульт; адвокатТОВ "ТТК"; Індивідуальна адвокатська діяльність Індивідуальна адвокатська діяльність"
609Шабельніков Сергій КузьмичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
615Швецова Лариса АнатоліївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської області
617Шевердін Максим МихайловичКасаційний цивільний судадвокат
618Шевцова Наталія ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяХарківський апеляційний адміністративний суд
650Яроцький Віталій ЛеонідовичКасаційний господарський судзавідувач кафедриНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
653Яцина Віктор БорисовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Харківської області

Херсонська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
52Бондар Володимир БорисовичКасаційний кримінальний судначальник відділуКаховський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
102Волошко Сергій ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Херсонської області
129Гридасов Юрій ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Херсонської області
269Колісниченко Андрій ГригоровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Херсонської області
457Полив'яний Володимир МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяХерсонський міський суд Херсонської області
459Попов Віталій ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяХерсонський окружний адміністративний суд
467Пригуза Павло ДмитровичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Херсонської області
477Радченко Сергій В'ячеславовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Херсонської області
479Решетов Вадим ВалентиновичКасаційний кримінальний судсуддяДніпровський районний суд міста Херсона

Хмельницька область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
31Бережний Сергій ДмитровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Хмельницької області
234Карплюк Олег ІвановичКасаційний цивільний судсуддяХмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
374Мельник Андрій ІвановичКасаційний кримінальний судадвокат
541Соловйов Андрій ВолодимировичКасаційний цивільний судсуддяЯрмолинецький районний суд Хмельницької області

Черкаська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
26Бащенко Сергій МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяСоснівський районний суд міста Черкаси
37Биба Юрій ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Черкаської області
54Бондаренко Сергій ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Черкаської області
120Голосій Ростислав АнатолійовичКасаційний кримінальний судадвокат
323Кучеренко Володимир ГригоровичКасаційний кримінальний судсуддяПридніпровський районний суд міста Черкаси
454Поклітар Ганна ОлександрівнаКасаційний цивільний судадвокат
492Руденко Олександр ІвановичКасаційний кримінальний судзаступник директораТовариство з обмеженю відповідальністю "Акорд-Інвест""
522Синельников Євген ВолодимировичКасаційний цивільний судЮрист, адвокатПрАТ «Експоінвест»,приватна адвокатська практика

Чернівецька область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
75Бутирський Андрій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Чернівецької області
101Волошин Сергій ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяШевченківський районний суд міста Чернівці
150Давній Віталій ПилиповичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької області
274Колотило Онуфрій ОлександровичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької області
336Лисак Ігор НикодимовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької області
454Поклітар Ганна ОлександрівнаКасаційний цивільний судадвокат
460Попов Григорій ГеоргійовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької області
496Руснак Анатолій ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяХотинський районний суд Чернівецької області
501Савчук Сергій ВікторовичКасаційний цивільний суднауковецьЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
546Станковська Галина АдольфівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернівецької області
592Хохуляк В'ячеслав ВіссаріоновичКасаційний адміністративний суднауковець/адвокатГоловне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області
596Чебан Вікторія МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяШевченківський районний суд міста Чернівці

Чернігівська область

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
29Берднік Інна ВолодимирівнаКасаційний кримінальний суднауковецьЧернігівський національний технологічний університет
47Боброва Ірина ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
95Вінгаль Валентина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
145Гумен Володимир МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяПрилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
179Євстафієв Олександр КостянтиновичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
198Заболотний Валерій МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
318Кузюра Микола МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяДеснянський районний суд міста Чернігова
324Кушнір Ігор ВіталійовичКасаційний господарський судсуддягосподарський суд Чернігівської області
357Мамонова Олена ЄвгеніївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
380Михайлюк Сергій ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціГосподарський суд Чернігівської області
437Пархоменко Павло ІвановичКасаційний цивільний судсуддяБахмацький районний суд Чернігівської області
599Ченцова Світлана МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяНовозаводський районний суд міста Чернігова
613Шарапова Олена ЛеонідівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
628Шитченко Наталія ВіталіївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Чернігівської області
651Яхно Юлія ЛеонідівнаКасаційний кримінальний судсуддяРіпкинський районний суд Чернігівської області

місто Київ

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові кандидатаНайменування судуПосадаМісце роботи/останнє місце роботи
2Агафонов Сергій АнатолійовичКасаційний кримінальний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києва
4Акулова Ніна ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддя у відставціВищий господарський суд України
6Алєєва Інна ВячеславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
8Аліменко Володимир ОлександровичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
9Антоненко Наталія ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
16Бабенко Костянтин АнатолійовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
19Бакалінська Ольга ОлегівнаКасаційний господарський судзавідувач кафедриКиївський національний торговельно-економічний університет
20Бакуліна Світлана ВіталіївнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
21Балац Сергій ВалерійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києва
22Бандура Іван СтепановичКасаційний кримінальний судсуддяСвятошинський районний суд міста Києва
23Баранець Олександр МиколайовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
24Барицька Тетяна ЛуківнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
25Батрин Олеся ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяПечерський районний суд міста Києва
27Бевзенко Володимир МихайловичКасаційний адміністративний судзавідуючий кафедриКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
30Берднік Інна СтаніславівнаКасаційний господарський судсуддяВерховний Суд України
34Берназюк Ян ОлександровичКасаційний адміністративний судпрофесорКиївський національний торговельно-економічний університет
36Бех Микола ОлексійовичКасаційний кримінальний судсуддя у відставціВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
38Бившева Людмила ІванівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
42Білоконь Олена ВалеріївнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської області
53Бондар Сергій ВолодимировичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
55Бондарчук Олег ВолодимировичКасаційний господарський судпомічник-консультант народного депутата;адвокатАпарат Верховної Ради України; Індивідуальна адвокатська діяльність"
56Бонюк Олексій ПетровичКасаційний кримінальний судкеруючий партнерАдвокатське об'єднання "Бонюк і партнери""
59Борков Сергій ПрокоповичКасаційний цивільний суддиректорТОВ "Юридична фірма "Бонум""
60Бородій Василь МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяПодільський районний суд міста Києва
65Братель Олександр ГригоровичКасаційний цивільний суддокторант докторантури та аспірантуриНаціональна академія внутрішніх справ
68Британчук Володимир ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
69Букіна Олена МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києва
70Булгакова Ірина ВалеріївнаКасаційний господарський судпрофесорІнститут управління, технологій і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного
79Бущенко Аркадій ПетровичКасаційний кримінальний судвиконавчий директор;Громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
89Вербова Ірина МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
90Верланов Сергій МиколайовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської області
91Верховець Анатолій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
93Висоцька Валентина СтепанівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
94Вільгушинський Михайло ЙосиповичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
96Владимиренко Світлана ВячеславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
97Власов Юрій ЛеонідовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
98Вовк Павло ВячеславовичКасаційний адміністративний судсуддяОкружний адміністративний суд міста Києва
99Волков Олександр ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд України
104Вронська Ганна ОлександрівнаКасаційний господарський судне працює
105Вус Світлана МихайлівнаКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд України
108Ганечко Олена МиколаївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
112Гаращенко Дмитро РуслановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
115Гетманцев Данило ОлександровичКасаційний адміністративний судпрофесорКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
118Головко Олексій ІгоровичКасаційний господарський судадвокат
119Головчук Світлана ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
122Голяшкін Олег ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
126Горох Олексій ПетровичКасаційний кримінальний суддоцент;адвокатНаціональний університет "Києво-Могилянська академія"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
127Грек Борис МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
128Григор’єва Ірина ВікторівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
130Гримич Майя КостянтинівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
131Гринюк Володимир ОлексійовичКасаційний кримінальний суддоцентКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
132Гриців Михайло ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд України
134Гришина Юлія МиколаївнаКасаційний цивільний судпрофесорКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
135Грищенко Денис СергійовичКасаційний господарський судголовний юрист;адвокатТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль";Індивідуальна адвокатська діяльність"
137Губенко Надія МихайлівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
141Гуйван Петро ДмитровичКасаційний цивільний судпрофесорПолтавський інститут бізнесу приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая""
142Гулейков Ігор ЮрійовичКасаційний цивільний судначальник відділуПАТ "Сбербанк""
143Гулько Борис ІвановичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
144Гумега Оксана ВалеріївнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києва
146Гуменюк Аліна ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяШевченківський районний суд міста Києва
147Гуменюк Василь ІвановичКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
152Данилова Мальвіна ВолодимирівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
153Данішевська Валентина ІванівнаКасаційний господарський суддиректор; адвокатБлагодійна організація "Центр комерційного права"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
155Дембовський Сергій ГеоргійовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
156Демидова Алла МаркіянівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
157Демидюк Ольга БорисівнаКасаційний цивільний судуправляючийАдвокатське обєднання "Адвокатська фірма "Петро Бойко та Партнери""
164Дідиченко Марина АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
167Докійчук Костянтин ЛеонтійовичКасаційний кримінальний судадвокат
170Дроботова Тетяна БорисівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
175Дьоміна Ольга ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
177Євграфова Єлизавета ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
180Євстігнєєв Андрій СергійовичКасаційний господарський суддоцентКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
181Євтушенко Олена ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
182Єленіна Жанна МиколаївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ
183Єлфімов Олександр ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
184Ємельянов Артур СтаніславовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
186Ємець Анатолій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВерховний Суд України
187Ємець Леонід ОлександровичКасаційний адміністративний суднародний депутат України, перший заступник голови КомітетуВерховна Рада України
189Єрьомін Анатолій ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
190Жайворонок Тетяна ЄвгенівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
192Желтобрюх Ірина ЛеонтіївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
197Журавель Валентина ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
199Загородній Анатолій ФедоровичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
202Заїка Микола МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
204Закропивний Олександр ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
206Заруба Петро ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяДарницький районний суд міста Києва
210Земляна Галина ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
211Зіміна Вероніка БорисівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд Київської області
213Зубар Валентин ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ
214Іваненко Юлія ГеннадіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
215Іваненко Яна ЛеонідівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
216Іванова Лариса БроніславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
222Іоннікова Ірина АнатоліївнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
223Ісаєнко Юлія АнатоліївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
226Кадєтова Олена ВеніамінівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
227Калашнікова Олена ВолодимирівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
233Карпенко Світлана ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
236Карпушова Олена ВіталіївнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
237Картере Валерій ІвановичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
238Катеринчук Лілія ЙосипівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
240Кафідова Олена ВасилівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
241Квасневська Наталя ДмитрівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
250Кізюн Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяСолом'янський районний суд міста Києва
257Коваленко Володимир МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
260Ковальська Віра ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
266Ковтюк Єлизавета ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд України
267Козир Тетяна ПавлівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
268Козловська Людмила ВолодимирівнаКасаційний цивільний суднауковий консультантВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
271Колодійчук Віктор МиколайовичКасаційний цивільний судсуддя у відставціВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
279Константий Олександр ВолодимировичКасаційний адміністративний суднауковий консультантВерховний Суд України
280Конюшко Костянтин ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд України
283Корнілова Жанна ОлександрівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
285Коробенко Геннадій ПетровичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
286Кородюк Іван ШагіновичКасаційний цивільний судюрисконсульт;ТОВ "ВАГМА"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
289Короткевич Микола ЄвгеновичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд України
290Короткевич Олександр ЄвгеновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
291Коротких Андрій ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
292Коротун Вадим МихайловичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
293Корсак Віталій АнтоновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
300Кравченко Станіслав ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
302Кравчук Геннадій АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
306Крещенко Анатолій МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
307Кривенда Олег ВікторовичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд України
309Крижановський Валентин ЯковичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
317Кузнєцов Віктор ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
321Куровський Сергій ВікторовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
325Лагнюк Микола МихайловичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
326Лащук Єфрем ВікторовичКасаційний кримінальний судначальник відділуВерховний Суд України
327Леванчук Андрій ОлексійовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
328Левицький Олег ВолодимировичКасаційний кримінальний судюрист;адвокатГромадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
329Лелюх Людмила ПетрівнаКасаційний господарський судкеруючий партнер, адвокатАдвокатське об'єднання "Лелюх і Дроботенко""
331Леон Олександр ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
332Леонтович Андрій МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський окружний адміністративний суд
334Лесько Алла ОлексіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
335Леута Володимир ВікторовичКасаційний цивільний судадвокатАдвокатське об'єднання "Самсон""
339Лісовська Олена ВолодимирівнаКасаційний цивільний судсуддяДеснянський районний суд міста Києва
340Літвінова Ірина ФеофанівнаКасаційний кримінальний суддоцентПВНЗ Університет новітніх технологій
343Лошаков Дмитро СергійовичКасаційний господарський судпрезидент компаніїАдвокатське об'єднання "Юридична компанія "Капітал"""
344Луспеник Дмитро ДмитровичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
345Львов Богдан ЮрійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
348Лященко Наталія ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
349Мазур Лідія МихайлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
355Маляренко Артем ВасильовичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ
360Маринчак Нінель ЄвгенівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
362Мартиновський Олександр ВалерійовичКасаційний господарський суддиректорАдвокатське об'єднання "Мартиновський та партнери""
363Мартинюк Наталія МиколаївнаКасаційний адміністративний судадвокат
364Марчук Наталія ОлегівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
368Матієк Тетяна ВасилівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
370Мацедонська Вікторія ЕдуардівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
372Мачульський Григорій МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
376Мельник Юрій ВіталійовичКасаційний адміністративний суддоцентНаціональна академія державного управління при Президентові України
377Мельничук Наталія ОлексіївнаКасаційний цивільний судпрофесорКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
381Мілютін Арсен ЄвгеновичКасаційний господарський судрадник;адвокатТОВ "Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери";АО "Меджістерс""
382Мінченко Раїса МиколаївнаКасаційний цивільний судзавідувач відділуІнститут законодавства Верховної Ради України
383Міщенко Іван СергійовичКасаційний господарський судкерівникТОВ "Юридична фірма "Трастед Едвайзерс""
384Могил Сергій КостянтиновичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
386Мойсюк Микола ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
390Мороз Лариса ЛеонтіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
391Мороз Микола АндрійовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
393Морозов Сергій МиколайовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд міста Києва
394Мостова Галина ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
396Музичко Світлана ГригорівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
397Мягкоход Юрій ВолодимировичКасаційний цивільний суддиректорТОВ "Хімічна інвестиційна компанія""
399Наріжний Сергій ЮрійовичКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Київської області
400Наставний Вячеслав ВолодимировичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
402Нескороджена Лариса ЛеонідівнаКасаційний цивільний суддоцентКиївський національний торговельно-економічний університет
414Олексієнко Микола МиколайовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
415Олендер Ігор ЯрославовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
416Олійник Алла СергіївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
417Олійник Василь ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської області
418Олійник Олександр ВолодимировичКасаційний цивільний судадвокат
424Орлянська Валентина ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
427Охрімчук Людмила ІванівнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
430Павлюх Богдан ЯрославовичКасаційний адміністративний судадвокат
432Панкулич Віктор ІвановичКасаційний адміністративний судголоваАдвокатське об'єднання "Українська адвокатська група""
433Панова Ірина ЮріївнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
434Панова Людмила В'ячеславівнаКасаційний цивільний суддоцентКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
435Пантелієнко Віталій ОлеговичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
438Пасічник Світлана СергіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
439Пацурія Ніно БондовнаКасаційний господарський судпрофесорКиївський університет імені Т. Шевченка
440Первомайський Олег ОлексійовичКасаційний цивільний суддоцентКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
441Перестюк Наталія МиколаївнаКасаційний адміністративний судадвокат
442Петрик Ігор ЙосиповичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
443Петров Євген ВікторовичКасаційний цивільний судпрофесорНавчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету
445Пєсков В'ячеслав ГеннадійовичКасаційний господарський судстарший юристАдвокатське об'єднання "Олександр Перемежко та партнери""
446Писана Таміла ОлександрівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
447Пільков Костянтин МиколайовичКасаційний господарський суддиректор;адвокатТОВ "Юридична фірма "Кай і Ленард";Індивідуальна адвокатська діяльність"
448Плюшко Ігор АнатолійовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
449Погребняк Юрій ФедоровичКасаційний кримінальний судадвокатАдвокатське бюро "Погребняк і партнери""
452Подкопаєв Сергій ВасильовичКасаційний адміністративний судначальник відділу; доцентГенеральна прокуратура України; Київський міжнародний університет"
456Поливач Любов ДмитрівнаКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
458Поліщук Володимир ЮзефовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
461Попович Олена ВікторівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
462Поповська Тетяна ВолодимирівнаКасаційний кримінальний суддиректорАдвоканське об'єднання "Данко""
464Потильчак Олександр ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВерховний Суд України
466Пошва Богдан МиколайовичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд України
469Приходько Ірина ВіталіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
470Прокопанич Галина КризостанівнаКасаційний господарський судпрофесор;суддя у відставціУніверситет Державної фіскальної служби України
471Прокопенко Олександр БорисовичКасаційний адміністративний судсуддяВерховний Суд України
472Пророк Віктор ВасильовичКасаційний цивільний судадвокат
474Пузиревський Євген БорисовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
478Рецебуринський Юрій ЙосиповичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
482Рибченко Анатолій ОлексійовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
483Ринковий Василь ІвановичКасаційний цивільний судадвокат
484Рогач Лариса ІванівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
486Рожнова Вікторія ВасилівнаКасаційний кримінальний судзавідувач кафедриНаціональна академія внутрішніх справ
487Романець Лоліта АнатоліївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ
490Романюк Ярослав МихайловичКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
491Руденко Володимир БорисовичКасаційний цивільний судкеруючийАдвокатське бюро "Володимира Руденка""
503Саприкіна Ірина ВалентинівнаКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
504Саранюк Василь ІвановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВищий господарський суд України
505Сахно Роман ІвановичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
512Селіваненко Володимир ПавловичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
515Сенько Микола ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяСвятошинський районний суд міста Києва
517Сердюк Валентин ВасильовичКасаційний цивільний судзаступник керівника апаратуВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
518Сержанюк Анатолій СеменовичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської області
519Сибіга Олександр МиколайовичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
523Сиротін Дмитро ВікторовичКасаційний господарський судадвокат
524Ситников Олександр ФедотовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд України
525Ситнік Олена МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
529Сімоненко Валентина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВерховний Суд України
531Сірош Микола ВасильовичКасаційний адміністративний судсуддя у відставціВищий адміністративний суд України
533Скрицька Надія АнатоліївнаКасаційний цивільний суддоцентДержавний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана""
534Слинько Сергій СтаніславовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
537Смокович Михайло ІвановичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
543Сотніков Сергій ВікторовичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
544Станік Сергій РомановичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
545Станіславський Валерій ПетровичКасаційний господарський суддоцент; адвокатНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Індивідуальна адвокатська діяльність"
547Стародуб Олександр ПавловичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
550Степанюк Анатолій ГермановичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
552Стеценко Семен ГригоровичКасаційний адміністративний судперший заступник директораІнститут кримінально-виконавчої служби
554Стратієнко Людмила ВасилівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
555Стрелець Тетяна ГеннадіївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
557Стрижевська Анжела АнатоліївнаКасаційний кримінальний судзаступник Генерального прокурораГенеральна прокуратура України
559Студенець Володимир ІвановичКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
560Ступак Ольга В'ячеславівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
562Суржок Анатолій ВасильовичКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
563Суховий Валерій ГригоровичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
567Тищенко Алла ІванівнаКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
568Ткач Ігор ВасильовичКасаційний господарський суддиректор;ТОВ "Юридична фірма "Право-Престиж"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
569Ткаченко Борис ОлександровичКасаційний господарський судсуддяКиївський апеляційний господарський суд
570Ткаченко Ніна ГригорівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
571Ткачук Олег СтепановичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
577Усенко Євгенія АндріївнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
578Усик Григорій ІвановичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд міста Києва
579Фаловська Ірина МиколаївнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
580Федоренко Владислав ЛеонідовичКасаційний адміністративний суддиректорНауково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
581Федотов Ігор В'ячеславовичКасаційний адміністративний судсуддяКиївський апеляційний адміністративний суд
583Філевський Ростислав МиколайовичКасаційний адміністративний судголовний юрисконсульт;адвокатТОВ Юридична компанія "Евінко";Індивідуальна адвокатська діяльність"
584Фінагеєв Валерій ОлександровичКасаційний цивільний судсуддяАпеляційний суд Київської області
586Франтовська Тетяна ІванівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
587Фролова Олена ГригорівнаКасаційний цивільний судкеруючий бюроАдвокатське бюро "Олени Фролової""
590Ходаківська Ірина ПолікарпівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
591Хопта Сергій ФедоровичКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
594Цірат Геннадій АртуровичКасаційний цивільний суддоцентІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
595Чагін Сергій МиколайовичКасаційний цивільний судадвокат
600Червинська Марина ЄвгенівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
601Чернобай Олег ВалерійовичКасаційний господарський судгенеральний директор; адвокатТОВ "Юридична компанія "Чернобай та Партнери"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
603Черняк Юлія ВалеріївнаКасаційний цивільний суддоцент; директорІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ТОВ "Адвокатська агенція "ЮКом""
604Черпак Юрій КононовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
607Чумак Юрій ЯковичКасаційний господарський судзаступник директора;ТОВ "Лексфор"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
611Шаповал Владислав ВолодимировичКасаційний господарський судзаступник директора;адвокатТОВ "Юридична фірма "Лексфор"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
614Швед Едуард ЮрійовичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
616Швець Віктор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
620Шевченко Тетяна ВалентинівнаКасаційний кримінальний судсуддя у відставціВерховний Суд України
622Шевчук Наталія ГригорівнаКасаційний господарський судсуддяГосподарський суд Київської області
623Шевчук Світлана РостиславівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
624Шибко Людмила ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізовний суд України з розгяду цивільних і кримінальних справ
625Шипуліна Тетяна МихайлівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
627Широян Тетяна АнатоліївнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
629Шицький Іван БогдановичКасаційний господарський судсуддя у відставціВерховний Суд України
632Школяров Віктор ФедоровичКасаційний кримінальний судсуддяВерховний Суд України
634Штелик Світлана ПавлівнаКасаційний цивільний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
635Штульман Ігор ВолодимировичКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
637Щепоткіна Валентина ВолодимирівнаКасаційний кримінальний судсуддяВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
639Юрченко Валентина ПетрівнаКасаційний адміністративний судсуддяВищий адміністративний суд України
640Юрченко Олександр АнатолійовичКасаційний адміністративний судюрисконсульт; адвокатТОВ "Адвокатське об'єднання "Ярвал"; Індивідуальна адвокатська діяльність"
646Яновська Олександра ГригорівнаКасаційний кримінальний судпрофесорКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
649Яровенко Наталія ОлегівнаКасаційний цивільний судсуддяДніпровський районний суд міста Києва
652Яценко Олена ВасилівнаКасаційний господарський судсуддяВищий господарський суд України
Голова ВСУ про вилучення майна по-європейські

Цікаве інтерв’ю Голови Верховного Суду України, де він стверджує про необхідність застосування практики ЄСПЛ попри прямі вказівки в українському законодавстві під час витребування майна у добросовісного набувача Продовжувати читання Голова ВСУ про вилучення майна по-європейські